Aktualności
Szkoły wyższe
21 Czerwca
Źródło: www.pwsz-ns.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-21

Bez zmian w fotelu rektora PWSZ w Nowym Sączu

Dr hab. inż. Mariusz Cygnar przez kolejne cztery lata będzie sprawował funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory w PWSZ w Nowym Sączu odbyły się w piątek 19 czerwca. Jak poinformowała w komunikacie Uczelniana Komisja Wyborcza, Kolegium Elektorów dokonało wyboru dr hab. inż. Mariusza Cygnara na funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020–2024. Kieruje uczelnią od 2015 roku.

Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, ur. się w 1971 roku w Szerzynach (woj. małopolskie). Z nowosądecką szkołą wyższą związany jest od 2002 roku. W latach 2003–2011 był prorektorem ds. studenckich i kształcenia, zaś w 2015 roku wybrano go na rektora uczelni. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie obronił pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2014 roku. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z konstrukcją konwencjonalnych i niekonwencjonalnych maszyn cieplnych i układów napędowych, w szczególności: tłokowych silników spalinowych, układów zasilania oraz napędów hybrydowych. Ponadto przedmiotem jego badań naukowych jest zastosowanie komputerowych systemów wspomagania projektowania, wytwarzania, szybkiego prototypowania oraz inżynierii odwrotnej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską.

Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz ponad 130 artykułów naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju oraz zagranicą. Jako nauczyciel akademicki był promotorem ponad stu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Koordynuje także prace inżynierskie w partnerskich przedsiębiorstwach o profilu przemysłowym i technicznym na Sądecczyźnie.

MK, źródło: PWSZ

Dyskusja (0 komentarzy)