Aktualności
Szkoły wyższe
07 Kwietnia
Źródło: www.pwsz.eu
Opublikowano: 2020-04-07

Dr Dariusz Skalski nadal rektorem PWSZ w Wałczu

Dr Dariusz Skalski został ponownie wybrany na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Głosowanie w trybie online odbyło się we wtorek 7 kwietnia. Kolegium Elektorów dokonało wyboru rektora na kadencję 2020–2024 jednogłośnie. Dr Skalski kieruje PWSZ w Wałczu od 2017 roku. W latach 2013–2015 był prorektorem ds. współpracy. Z uczelnią związany jest od 2011 roku.

Ukończył z tytułem oficera dyplomowanego Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a następnie Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (administracja). W 2006 roku obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskawszy stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwa, przestępczości z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych. Prowadzi zajęcia z cyberprzestępczości, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Brał udział w projektach: „Nowy model kształcenia przez całe życie w budowaniu potencjału rozwojowego uczelni” (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz „Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim” (Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności).

W 2019 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia organizacyjne. Rok wcześniej dostał Nagrodę II stopnia. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

PWSZ w Wałczu została powołana w 2004 roku. Kształci się w niej obecnie 460 studentów. Strukturę tworzą trzy Instytuty: Administracji i Nauk Ekonomicznych, Pedagogiki i Kultury Fizycznej, Inżynierii i Zarządzania. Uczelnia oferuje 7 kierunków i 20 specjalności na studiach I stopnia oraz 1 kierunek i 5 specjalności na studiach II stopnia. Zatrudnia 73 pracowników dydaktycznych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)