Aktualności
Szkoły wyższe
09 Lipca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2020-07-09

Dr hab. Anna Szylar na czele PUZ w Tarnobrzegu

Dr hab. Anna Szylar, obecna prorektor ds. rozwoju i badań naukowych, będzie od września rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Zastąpi na tym stanowisku dr. hab. Pawła Maciaszczyka, który zarządza uczelnią od 2012 roku.

Wybory w tarnobrzeskiej PUZ odbyły się w czwartek 9 lipca. Jedyną kandydatką ubiegającą się o fotel rektora była dr hab. Anna Szylar i to jej Kolegium Elektorów powierzyło misję kierowania uczelnią przez najbliższe cztery lata. Będzie trzecim rektorem tarnobrzeskiej uczelni, po dr. hab. Kazimierzu Jaremczuku i dr. hab. Pawle Maciaszczyku.

Dr hab. Anna Szylar jest związana zawodowo z Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych PUZ w Tarnobrzegu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów klasztorów żeńskich na ziemiach polskich w XVII–XIX w. W 2002 roku na ówczesnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej) obroniła pracę doktorską pt. „Konwent benedyktynek sandomierskich – powstanie i działalność (1615–1903)”. W 2012 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia nowożytna („Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku”. W obecnej kadencji pełni funkcję prorektora ds. rozwoju i badań naukowych PUZ. Jest też prezesem Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu została założona w 2001 roku. Do ubiegłego roku działała pod szyldem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Strukturę uczelni tworzą dwa wydziały: Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Nauk Technicznych i Ekonomicznych, które oferują sześć kierunków studiów I i II stopnia.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)