Aktualności
Szkoły wyższe
29 Czerwca
Źródło: www.gazetawroclawska.pl
Opublikowano: 2020-06-29

Dr Katarzyna Rusak nadal rektorem PWSZ w Głogowie

Dr Katarzyna Rusak przez kolejne cztery lata będzie stała na czele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Była jedyną kandydatką na stanowisko rektora na kadencję 2020–2024.

Wybory w PWSZ w Głogowie odbyły się w poniedziałek 29 czerwca. Kolegium Elektorów, w 13-osobowym składzie, jednomyślnie poparło kandydaturę urzędującej rektor dr Katarzyny Rusak, która kieruje uczelnią od 2013 roku. W 2017 roku uzyskała reelekcję. Mimo to mogła wystartować w tegorocznych w wyborach, ponieważ – zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki – kadencji rektora rozpoczętej w 2017 r., a kończącej się 31 sierpnia 2020 r., nie wlicza się do liczby następujących po sobie kadencji. Dr Rusak jest trzecim rektorem głogowskiej PWSZ, po prof. Eugeniuszu Andrzeju Józefowskim (2004–2009) i dr. hab. Stanisławie Czai, prof. PWSZ (2009–2013).

Z PWSZ w Głogowie związana jest od początku istnienia uczelni, czyli od 2004 roku. Organizowała i przez dwie kadencje była dyrektorem Instytutu Ekonomicznego, współtworzyła także Instytut Politechniczny. Za jej kadencji uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich.

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek: ochrona środowiska) oraz w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2003 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie górnictwo, specjalność geologia inżynierska. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z szeroko rozumianą eksploatacją i ochroną środowiska. W swojej karierze uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest autorką artykułów publikowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach.

Była dwukrotną laureatką nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierowana przez nią uczelnia została wyróżniona Medalem Honorowym Miasta Głogowa, przyznawanym osobom i podmiotom, które mają wysokie osiągnięcia oraz w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest jedną z najmłodszych uczelni zawodowych w Polsce. Powstała w 2004 roku. W pierwszym roku akademickim studia na dwóch kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz finanse i bankowość, podjęło ponad sto osób. Obecnie studenci mają do wyboru sześć kierunków i kilkanaście specjalności. Strukturę uczelni tworzą cztery instytuty: Humanistyczny, Ekonomiczny, Politechniczny i Medyczny. Od początku istnienia uczelnię opuściło ponad 3 tys. absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)