Aktualności
Szkoły wyższe
29 Maja
Źródło: www.zut.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-29

Druga kadencja rektora ZUT

Prof. Jacek Wróbel, obecny rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, będzie kierował uczelnią przez kolejne cztery lata. Wybory na kadencję 2020–2024 odbyły się w piątek 29 maja.

O stanowisko rektora ZUT-u ubiegało się dwóch kandydatów: dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki) oraz dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa). Głosowanie ze względu na sytuację epidemiczną przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz według zaleceń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Elektorzy byli podzieleni na 10 grup (każda po 10 osób) i zaopatrzeni w maseczkę oraz rękawiczki. Głosy oddawali w odstępie czasowym.

W wyborach wzięło udział 95 ze 100 uprawnionych. Prawie dwa razy więcej głosów – 61 – oddano na prof. Jacka Wróbla (na prof. Witolda Biedunkiewicza – 34) i to on będzie nadal kierował szczecińską uczelnią.

ZUT będzie regionalnym inkubatorem myśli technologicznej i czołowym centrum nowych technologii w Polsce, które będzie służyło całemu społeczeństwu – zapowiedział tuż po ogłoszeniu wyników prof. Wróbel.

Jego plany na najbliższe cztery lata związane są w dużej mierze z inwestycjami m.in. utworzeniem Campusu ICT (technologii teleinformatycznych) oraz budową Akademickiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ul. Tenisowej. Rektor zamierza również poprawić wskaźniki rekrutacyjne, zmniejszyć liczbę kierunków studiów z 45 do 32 i dostosować je do zapotrzebowania rynku pracy oraz przygotować na wybranych wydziałach szkolenia i kursy dla studentów, po których uzyskiwaliby dodatkowe umiejętności i uprawnienia zawodowe potwierdzone certyfikatem, dyplomem czy zaświadczeniem honorowanym przez podmioty gospodarcze.

Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, ur. się w 1962 roku. Ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie (1986 r.). W 1994 roku uzyskał stopień doktora, a w 2007 – doktora habilitowanego w zakresie agronomii, specjalność fizjologia roślin. Od września do grudnia 2008 roku pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia Akademii Rolniczej, a po jej połączeniu z Politechniką Szczecińską i utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego był prorektorem ds. studenckich (2009–2016), a następnie rektorem.

Specjalizuje się w fizjologii roślin, ekofizjologii i ekologii oraz biochemii roślin i gleb. Prowadzone przez niego badania dotyczą m.in. właściwości antyoksydacyjnych różnych gatunków roślin uprawnych i ogrodniczych, mikrorozmnażania w kulturach in vitro różnych genotypów wierzby energetycznej, wpływu różnych antybiotyków na aktywność enzymatyczną gleby, porównania intensywności procesów fotosyntezy i oddychania ciemniowego u morfologicznie zróżnicowanych form grochu siewnego, wpływu żywienia magnezem i wapniem na aktywność fotosyntetyczną różnych odmian fasoli szparagowej, wykorzystania metod numerycznych w analizie danych środowiskowych. Jego dorobek naukowy to ponad 140 opublikowanych prac, w tym 80 oryginalnych (ok. 25 z listy filadelfijskiej). Brał udział w 5 krajowych projektach badawczych i kierował 8 projektami w ramach badań własnych. Jest współautorem 4 skryptów dydaktycznych oraz promotorem ok. 60 prac dyplomowych na kierunkach ochrona środowiska, ogrodnictwo, biotechnologia oraz rolnictwo.

W tej kadencji jest zastępcą przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Należy do Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (od 1993 r.) i Akademickiego Związku Sportowego (od 2012 r.). Jest członkiem Towarzystwa Polsko-Francuskiego (Alliance Française).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)