Aktualności
Szkoły wyższe
02 Marca
Opublikowano: 2021-03-02

Język i kultura kaszubska ze wsparciem UG

Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął uchwałę w sprawie działań w zakresie ochrony i rozwijania języka oraz kultury kaszubskiej. Uczelnia zobowiązała się m.in. do dalszego rozwoju badań naukowych nad Kaszubami oraz poszerzenia obecności tematyki kaszubskiej w procesie kształcenia na różnych kierunkach studiów.

Jak podkreślił na posiedzeniu Senatu jego przewodniczący prof. Piotr Stepnowski Uniwersytet Gdański jest częścią Pomorza, a tym samym nierozerwalnie związany jest więc także z Kaszubami. „O kulturę i język kaszubski trzeba dbać w sposób szczególny, ponieważ na nich wspólnie budujemy swoją tożsamość kulturową i to nasze regionalne dziedzictwo” – mówił rektor UG.

Wyrazem tego jest podjęta uchwała, w której zadeklarowano, iż „ważną częścią misji naukowej i dydaktycznej uczelni jest tworzenie i upowszechnianie interdyscyplinarnej wiedzy o Kaszubach, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju i ochrony kultury i języka kaszubskiego”.

Środowisko akademickie Uniwersytetu Gdańskiego będzie nadal wspierało społeczność kaszubską w działaniach zmierzających do zachowania języka, jako najważniejszego elementu dziedzictwa i tożsamości Kaszubów oraz kształcenie kadr, które będą zarządzać rozwojem języka i kultury kaszubskiej zarówno w edukacji, jak i w sferze publicznej tzn. w mediach, w redakcjach i wydawnictwach, w instytucjach kultury, czy w administracji państwowej i organizacjach pozarządowych – czytamy w dokumencie.

Osiągnięciu wyznaczonych celów mają służyć określone działania, zarówno na polu dydaktyki, jak i w obszarze badań. Uczelnia zobowiązała się do wsparcia rozwoju badań naukowych nad Kaszubami w różnych dyscyplinach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na język i kulturę tej społeczności. Ponadto tematyka kaszubska ma być stale obecna w procesie kształcenia na różnych kierunkach studiów, zajmujących się tematyką regionalną, etniczną i mniejszościową. Uniwersytet będzie też rozwijał formy kształcenia związane z tematyką kaszubską (studia
podyplomowe, kursy, szkolenia, wykłady ogólnouczelniane itd.), skierowane do studentów, doktorantów, ale również do innych mieszkańców Pomorza, w szczególności do pracowników instytucji kultury, animatorów, dziennikarzy, samorządowców itd.

Efektywna polityka zrównoważonego rozwoju kulturowego regionu współtworzona przez społeczną akademicką uczelni wymaga również współpracy z instytucjami kultury, środowiskiem oświatowym, samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu popularyzacji wiedzy o Kaszubach – napisano w uchwale, którą w języku kaszubskim odczytał prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

Przypomnijmy, że od 2013 roku Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku etnofilologia kaszubska. Z uczelnią współpracują: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Media Kaszëbë.

źródło: UG

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Dyskusja (0 komentarzy)