Aktualności
Szkoły wyższe
08 Marca
Źródło: WSIiZ
Opublikowano: 2021-03-08

Jubileusz 25-lecia WSIiZ w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. W minionym ćwierćwieczu mury uczelni opuściło ponad 60 tys. absolwentów.

Główne wydarzenia związane z jubileuszem zaplanowano na 8 marca, czyli dzień utworzenia WSIiZ. Na specjalnym Posiedzeniu Senatu i Konwentu WSIiZ podjęto Uchwałę Jubileuszową oraz zainaugurowano Cyfrową Kronikę WSIiZ. Od dziś można też oglądać internetową wystawę fotografii „WSIiZ wczoraj i dziś”, która dokumentuje rozwój uczelni na przestrzeni minionych 25 lat.

Okazją do wspomnień była zorganizowana przy okazji jubileuszu konferencja prasowa. Do początków wrócił m.in. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, pomysłodawca, główny twórca oraz wieloletni rektor WSIiZ.

Było dla mnie oczywiste, że uczelnia niepubliczna będzie lepszym miejscem do realizowania ambicji zawodowych. System zarządzania, finansowania, polityka kadrowa w instytucjach publicznych w zasadzie nie zmieniły się od tamtego czasu. W dalszym ciągu marnuje się wiele ludzkiej energii, wiele talentów – mówił prof. Pomianek, absolwent AGH, przez wiele lat pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej. – Transformacja ustrojowa to był czas, w którym niektórzy pytali: co ja mogę zrobić dla kraju. Dziś swojej decyzji nie żałuję, warto było – podkreślił.

Dr Olgierd Łunarski, przedstawiciel Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości, założyciela WSIiZ, przypomniał, że już od 1990 roku organizacja działała w obszarze edukacji niepublicznej. Prowadziła liceum, sieć policealnych szkół zawodowych oraz szkolenia dla menedżerów z ponad 40 ośrodków w całym kraju. W tych ostatnich uczestniczyło każdorazowo około tysiąc osób.

To było pionierskie jak na tamte czasy przedsięwzięcie. Wykłady były nagrywane w Irlandii i przez satelitę odbierane w Polsce. Te wszystkie doświadczenia stanowiły fundament pod uczelnię, której powołania było naturalną konsekwencją, dalszym ciągiem naszego rozwoju.

Z kolei dr Wergiliusz Gołąbek, obecny rektor WSIiZ, przyznał, że droga, którą uczelnia przebywała przez minione ćwierć wieku, nie była usłana różami. Bardziej przypominałam górskie serpentyny.

Trzeba było wtedy mieć odwagę, być mężnym, roztropnym i mądrym. To cztery sokratejskie cnoty, które są aktualne po dziś dzień. Bez tego by się nie powiodło. Na początku mieliśmy 3 kierunki studiów i 2,5 tys. studentów. Dziś to kilkanaście kierunków i 6 tys. studentów z ponad 50 krajów. I jeszcze unikatowe wydawnictwo Copernicus Center Press. Sprzedaliśmy dotąd 600 tys. książek. W tym roku planujemy wydanie kolejnych 25 tytułów i sprzedaż na poziomie 100 tys. egzemplarzy – zapowiedział rektor.

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIIZ, prorektor ds. nauki, wspomniała, że uczelnia to nie tylko kształcenie studentów. Atmosfera, którą stworzono od początku działania WSIiZ, sprzyja rozwojowi naukowemu.

Dzisiaj prowadzimy badania w naukach o zarządzaniu i jakości, w informatyce technicznej i telekomunikacji, ale także w ekonomii i finansach, naukach o polityce i administracji oraz w naukach medycznych. Interdyscyplinarność, wiązanie wątków z różnych dziedzin, to jest ogromna siła uczelni – podkreśliła.

Natomiast dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIIZ, prorektor ds. nauczania, zauważył, że przez 25 lat nie zmieniła się chęć dostarczania wiedzy kolejnym pokoleniom, ale już wszystko pozostałe uległo zmianie.

Zmienili się przede wszystkim studenci, to jest zupełnie inne pokolenie, mające zupełnie inne aspiracje, oczekiwania, i mam wrażenie, że bardziej świadomie wybierające ofertę dydaktyczną,. Dla zdecydowanej większości naszych studentów WSIiZ jest uczelnią pierwszego wyboru. To oznacza, że wiedzą, jaką uczelnię wybierają, co chcą na niej robić i co zamierzają po uzyskaniu dyplomu.

Prof. Rozmus dodał, że gdy w marcu ub.r. zarządzono kształcenie zdalne, uczelnia miała już za sobą ponad 20 lat doświadczeń w e-learningu, platformy do kształcenia synchronicznego i asynchronicznego, wykwalifikowanych wykładowców… Przejście do kształcenia zdalnego odbyło się więc w naturalny sposób. Kolejnym etapem ma być wirtualizacja sal.

Chcemy z naszym wieloletnim partnerem, firmą Cisco, zaoferować studentom możliwość kształcenia stacjonarnego w salach, ale jednocześnie w czasie rzeczywistym kształcenia zdalnego. To będzie ułatwienie dla wielu studentów z innych stref czasowych, także studentów z niepełnosprawnościami.

Jak przyznał prof. Pomianek, mimo pandemii studenci-obcokrajowcy chcą jednak uczestniczyć w większości w zajęciach stacjonarnych. Chcą być tutaj, poznać polską kulturę, nawiązać relacje z innymi studentami… Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że niebawem te ich oczekiwania będzie można w pełni zrealizować. Padła także zapowiedź wielkiej jubileuszowej gali, która już w murach uczelni, miałaby się odbyć jesienią tego roku.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała 8 marca 1996 roku jako rozwinięcie działalności
Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów i Stowarzyszenia Promocji i Przedsiębiorczości, a głównym pomysłodawcą i twórcą uczelni był dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, obecnie Prezydent uczelni. Powołanie WSIiZ stanowiło odpowiedź na wyzwania związane z kształceniem kadr zdolnych do działania w szybko zmieniających się realiach społecznych, politycznych oraz gospodarczych. Od samego początku władze uczelni kładły nacisk nie tylko na najwyższą jakość edukacji, ale także na jej powiązanie z zapotrzebowaniem na rynku pracy. Priorytetem działalności WSIiZ były również rozwój badań naukowych oraz współpraca z biznesem i samorządem na rzecz rozwoju Podkarpacia.

W ciągu 25 lat działalności Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań. Jeszcze przed wprowadzeniem ogólnokrajowych przepisów zrównujących prawa studentów uczelni publicznych i niepublicznych, WSIiZ była jedną z pierwszych (i nielicznych) uczelni w Polsce, przyznającą stypendia naukowe z własnego funduszu studentom studiów dziennych i zaocznych. W 1999 roku uczelnia wprowadziła elektroniczną legitymację studencką, która początkowo funkcjonowała razem z tradycyjną, a od 2006 roku – zgodnie ze zmianami ustawowymi – samodzielnie, zastępując również kartę miejską. WSIiZ jako jedna z pierwszych wprowadziła też do programu studiów międzynarodowe certyfikaty językowe (1999 r.) oraz certyfikowane szkolenia informatyczne (2001 r.). Do tej pory w ramach centrów szkoleniowych i egzaminacyjnych funkcjonujących przy uczelni wydanych zostało ponad 100 tys. międzynarodowych certyfikatów.

Już w 2002 roku studenci WSIiZ mieli możliwość (oprócz tradycyjnego sposobu nauczania) podnoszenia kwalifikacji poprzez nauczanie zdalne, z wykorzystaniem Internetu. Jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z pierwszych w Polsce, WSIiZ rozszerzyła ofertę edukacyjną o kierunki studiów prowadzone w całości w języku angielskim. W roku akademickim 2004/2005 oferowane były studia na kierunkach: International Management, Information Technology & Econometrics oraz Hospitality Management. Obecnie w języku angielskim prowadzone jest kształcenie w ramach 10 specjalności oferowanych na 2 kierunkach studiów.

W 2013 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została liderem wśród polskich uczelni w przygotowaniu procedur i rozwiązań technicznych, umożliwiających zniesienie tradycyjnych, papierowych indeksów. Jako pierwsza uczelnia niepubliczna i jedna z czterech uczelni w Polsce – obok Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – otrzymała uprawnienia do prowadzenia seminariów doktorskich i przeprowadzania przewodów doktorskich w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Dziś posiada 47 uprawnień do nadawania tytułu licencjata, magistra i stopnia doktora.

Uczelnia z powodzeniem łączy tradycje z nowoczesnością i wielokulturowością. Do tej pory studia na ścieżkach polsko i anglojęzycznych wybrało ponad 7 tys. studentów obcokrajowców z ponad 50 krajów świata na 5 kontynentach. Od wielu lat uczelnia realizuje długofalową strategię zrównoważonego rozwoju. Efektem umiejętnego łączenia działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i działalności biznesowej jest dywersyfikacja źródeł przychodów. Obecnie udział przychodów z działalności pozadydaktycznej wynosi 55%.

Przez 25 lat działalności WSIiZ realizowała również szereg działań i projektów skierowanych do społeczności
województwa podkarpackiego. Pracownicy brali m.in. udział w przygotowaniu ponad 20 strategii rozwoju oraz 60 ekspertyz i raportów dla jednostek samorządu terytorialnego. Uczelnia realizuje również wiele inicjatyw, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu. Kluczowym projektem z tego obszaru jest cykl wykładów popularnonaukowych „Wielkie Pytania w Nauce”.

Obecnie w ramach czterech Kolegiów: Medycznego, Zarządzania, Informatyki Stosowanej oraz Mediów i Komunikacji Społecznej na 13 kierunkach polsko i anglojęzycznych kształci się ponad 6 tys. studentów.

MK

0001 2

Dyskusja (0 komentarzy)