Aktualności
Szkoły wyższe
18 Czerwca
Źródło: www.kul.pl
Opublikowano: 2020-06-18

Ks. prof. Mirosław Kalinowski nowym rektorem KUL

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na nowego rektora uczelni wybrał ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego. Zastąpi prof. Antoniego Dębińskiego, który kończy właśnie swoją drugą kadencję na tym stanowisku.

Wybory odbyły się w czwartek 18 czerwca. Nowego rektora wyłaniano spośród dwóch kandydatów: ks prof. Mirosława Kalinowskiego, kierownika Katedry Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej KUL, oraz prof. Krzysztofa Góździa z Wydziału Teologii KUL. 25-osobowy Senat KUL w większości opowiedział się za tym pierwszym. W wydanym po posiedzeniu komunikacie uczelnia poinformowała, że protokół wyborczy zostanie w ciągu trzech dni przesłany przez aktualnie urzędującego rektora Wielkiemu Kanclerzowi KUL, a więc metropolicie lubelskiemu abp. Stanisławowi Budzikowi, a ten z kolei w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania przedstawi Stolicy Apostolskiej uchwałę Senatu z dołączoną do niej swoją aprobacją i z prośbą o zatwierdzenie. Po otrzymaniu zatwierdzenia zawiadomi o tym ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski ur. się w 1962 roku w Szczytnie. Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie 9 czerwca 1987 r. z rąk Jana Pawła II. Z KUL związany jest od 1989 roku. Najpierw, w latach 1989–1993, odbył studia doktoranckie zwieńczone uzyskaniem stopnia naukowego doktora, po których został zatrudniony na Wydziale Teologii. Habilitował się w roku 2001, a w 2008 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Zakres podejmowanej przez niego problematyki badawczej to: zagadnienie chorych w stanach terminalnych i ich rodzin, problematyka zespołu wspierającego, pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej, profilaktyka patologii społecznych, resocjalizacja przez edukację, teologia pastoralna.

Pracę naukową łączy ze sprawowaniem funkcji administracyjnych, m.in. w latach 1996–2004 był delegatem rektora KUL ds. kontaktów z zagranicą. W latach 2002–2005 i 2018–2019 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie. Zorganizował Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii od Narkotyków (instytucja certyfikowana przez Ministra Zdrowia). W latach 1996–2001 był konsultantem Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, a w latach 2004–2016 konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2004–2008 sprawował funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą KUL. Od 2006 do 2009 roku przewodniczył Konwentowi Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z siedzibą w Lublinie. W latach 2008–2016 stał na czele Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologii w Polsce. Obecnie kieruje Katedrą Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej KUL. Od czterech lat jako wolontariusz jest prezesem Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Zasiada także w Radzie Polityki Penitencjarnej – organie doradczym Ministra Sprawiedliwości. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Jest laureatem licznych nagród i odznaczeń, m.in: w 2009 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Za przygotowanie standardów nauczania studiów licencjackich i magisterskich na kierunku nauka o rodzinie został wyróżniony przez Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2003). W uznaniu zasług dla dialogu kulturowego i świadectwa prawdy służącej budowaniu duchowej jedności między Polską a Ukrainą uhonorowano go medalem Memoria iustorum (2008). W 2009 roku za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublina, a w 2017 – Medal 700-lecia Miasta Lublina w dowód uznania za wkład w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców.

MK, źródło: KUL

 

Dyskusja (0 komentarzy)