Aktualności
Szkoły wyższe
15 Lipca
Źródło: UŁ
Opublikowano: 2020-07-15

Nowa rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. Elżbieta Żądzińska została wybrana na nowego rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Zastąpi prof. Antoniego Różalskiego, który kieruje uczelnią od 2016 roku i nie mógł się ubiegać o reelekcję z uwagi na przekroczenie ustawowego limitu wieku. 

Wybory na Uniwersytecie Łódzkim odbyły się w środę 15 lipca. O najważniejszy uczelniany fotel ubiegało się dwoje prorektorów: prof. Sławomir Cieślak (ds. kształcenia) i prof. Elżbieta Żądzińska (ds. nauki). Po raz pierwszy w historii elektorzy głosowali online. Nowego rektora wybierało 196 elektorów. Bezwzględną większość w postaci 109 głosów uzyskała prof. Żądzińska (jej kontrkandydat dostał 87 głosów) i to ona będzie zarządzać UŁ przez najbliższe cztery lata. Jest pierwszą kobietą, która pokieruje Uniwersytetem Łódzkim. „Jedność w różnorodności!” – napisała na swoim profilu na Facebooku tuż po ogłoszeniu wyników.

– Naszym celem musi być uniwersytet silny nauką i kształceniem, zdecydowanie bardziej widoczny na europejskiej mapie dobrych uczelni klasycznych, bo tylko w takim zostaną najlepsi absolwenci, późniejsi doktoranci, tylko taki przyciągnie najlepszych studentów, a potem da tym studentom ważny na rynku pracy dyplom dobrej uczelni, tylko taki pozwoli na odnawianie swojego potencjału naukowego i dydaktycznego, tylko taki pozwoli na zachowanie modelu prawdziwej universitas – mówiła w trakcie kampanii wyborczej.

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska ur. się w 1967 r. w Sieradzu. Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Studia biologiczne ukończyła w 1990 roku. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 – doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2014 roku otrzymała nominację profesorską. W ciągu 25 lat pracy na UŁ przeszła wszystkie stopnie kariery naukowej: od pracownika naukowo-technicznego do profesora. W latach 2005–2008 była prodziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a przez kolejnych osiem lat pełniła funkcję dziekana. W 2016 roku została prorektorem ds. nauki.

Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide). Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia.

MK, źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)