Aktualności
Szkoły wyższe
22 Marca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2020-03-22

Nowy rektor AWF w Katowicach

Prof. dr hab. Grzegorz Juras został nowym rektorem Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zastąpi prof. dr. hab. Adama Zająca, który kierował uczelnią od 2012 roku.

Wybory w katowickiej AWF odbyły się 18 marca. Jedynym zgłoszonym przez Radę Uczelni kandydatem był prof. Grzegorz Juras, obecny prorektor ds. rozwoju. Został wybrany na rektora jednogłośnie – opowiedziało się za nim 28 członków Kolegium Elektorskiego. Jest dziewiątym rektorem w historii katowickiej Akademii.

Prof. Grzegorz Juras urodził się w 1969 roku. W 1992 roku ukończył studia na AWF w Katowicach, jeszcze w tym samym roku zostając asystentem w Katedrze Motoryczności Człowieka. Obecnie jest jej kierownikiem. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zaburzeń ruchowych, kontroli postawy, prawa Fitts’a i synergii motorycznych.

W roku 1996 został doktorem nauk o kulturze fizycznej (za rozprawę wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP), w 2004 – uzyskał habilitację, a w 2017 – otrzymał nominację profesorską. W latach 2007–2015 kierował Laboratorium Kontroli Ruchu na AWF w Katowicach. Od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. rozwoju tej uczelni. Wykładał także w Instytucie Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2011 roku zasiada w Komitecie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. W 2017 roku został przewodniczącym Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, które zrzesza dziewięć największych publicznych szkół wyższych na Śląsku.

Jest wielokrotnym laureatem Nagrody Rektora AWF Katowice za osiągnięcia naukowe (2010, 2012–2013, 2016–2019). Był stypendystą ICSSPE oraz Fundacji Stefana Batorego. Od 2016 roku prowadzi na AWF badania w ramach konsorcjum 7 instytucji realizujących projekt „Virtual Balance Clinic” finansowany z programu STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest także kierownikiem grantu „Charakterystyka zmienności w procesie sterowania ruchami”.

Obchodząca właśnie półwiecze istnienia Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach) wydała wielu znakomitych absolwentów, m.in. Justynę Kowalczyk, Roberta Korzeniowskiego, Waldemara Fornalika czy Arkadiusza Skrzypaszka. Od 2008 roku jej patronem jest wybitny alpinista i himalaista Jerzy Kukuczka. Uczelnia prowadzi sześć kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz aktywność fizyczna w zdrowiu publicznym oraz studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)