Aktualności
Szkoły wyższe
31 Maja
Źródło: www.pwsz.legnica.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-31

Nowy rektor PWSZ w Legnicy

Dr hab. Andrzej Panasiuk będzie od 1 września nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zastąpi na tym stanowisku prof. Ryszarda Pisarskiego, który kieruje uczelnią od 2007 roku.

Wybory w PWSZ w Legnicy odbyły się we wtorek 26 maja. Rektor-elekt specjalizuje się w naukach prawnych, jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2007–2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. legislacji i telekomunikacji, pełnił również funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 roku. Rok później na tym samym uniwersytecie ukończył Wydział Prawa. W 1997 roku obronił rozprawę doktorską na UW, a w 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa UwB. W 2000 roku zdał egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. W latach 2002–2004 odbywał aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli.

Pracował między innymi w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Urzędzie Zamówień Publicznych (wiceprezes), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izbie Kontroli (dyrektor delegatury), Ministerstwie Infrastruktury, PKP S.A. (członek Zarządu), TK Telekom sp. z o.o. (prezes zarządu, dyrektor generalny). Był także ekspertem w pracach grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ, konsultantem Banku Światowego i EBOR, ekspertem w grupie roboczej INTOSAI. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”, „Kontroli Państwowej” oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym prawa zamówień publicznych.

źródło: PWSZ w Legnicy

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~W.P. 14.01.2022 23:50

    To karierowicz bez honoru i zasad.
    Rozwalił dużo spółek skarbu państwa.

  • ~Pwsz Legnica - Omnis - Pwsz W Legnicy 15.03.2021 03:54

    […] 12. Forum Akademickie Nowy rektor PWSZ w Legnicy – Forum … […]