Aktualności
Szkoły wyższe
20 Marca
Źródło: www.sum.edu.pl
Opublikowano: 2020-03-20

Nowy rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Tomasz Szczepański, lekarz pediatra, onkolog i hematolog, zastąpi prof. Przemysława Jałowieckiego na stanowisku rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wybory odbyły się w czwartek 19 marca.

Obecny rektor ŚUM kieruje uczelnią już drugą kadencję i zgodnie z ustawowymi zapisami nie mógł wziąć udziału w tegorocznych wyborach. Do głosowania uprawnionych było 586 elektorów, z których 484 wrzuciło karty do urny wyborczej. Na kandydaturę prof. Szczepańskiego zagłosowało 308 osób, na drugiego z pretendentów – prof. Andrzeja Więcka – 176.

– Mam głębokie przekonanie, że rektor winien być osobą, która łączy, a nie dzieli, człowiekiem, który nie reprezentuje interesów żadnego z uniwersyteckich wydziałów, poświęcając się codziennej pracy dla dobra ogółu, kimś, kto nie opowiada się za jakąkolwiek grupą interesów starając się obiektywnie i racjonalnie znajdować wspólny mianownik dla różnorodności – mówił rektor-elekt w trakcie swojej kampanii.

W najbliższej kadencji jego zamiarem jest wzmocnienie pozycji ŚUM jako liczącego się ośrodka naukowego w Europie, działanie na rzecz budowy silnej bazy klinicznej, wprowadzenie wielkoskalowych technologii, nowoczesna administracja, dążenie do uzyskania przez uniwersytet statusu uczelni badawczej.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański jest lekarzem pediatrą, onkologiem i hematologiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej ŚUM. W mijającej kadencji pełnił funkcję prorektora ds. nauki. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, European Haematology Association, American Society of Hematology, International Society of Paediatric Oncology. Od 2018 roku wchodzi w skład działającego w Ministerstwie Zdrowia zespołu ds. opracowania koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii. Został powołany do Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, utworzonego w maju 2019 r.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi immunologii, biologii molekularnej i diagnostyki ostrych białaczek, ze szczególnym uwzględnieniem, m.in. immunodiagnostyki białaczek i chłoniaków u dzieci, minimalnej choroby resztkowej w białaczkach u dzieci, diagnostyki molekularnej w hematologii onkologicznej, ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt, regeneracji szpiku kostnego po chemioterapii, oporności wielolekowej w białaczkach u dzieci.

Jest laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, czterokrotnie – indywidualnej nagrody ministra zdrowia za osiągnięcia naukowe, nagrody im. Tomasza Jakuba Michalskiego, nagrody Stevena Hogendijk „Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte” (za najlepszą medyczną rozprawę 2002–2003).

Bożena Langner, źródło: ŚUM

Dyskusja (0 komentarzy)