Aktualności
Szkoły wyższe
30 Czerwca
Źródło: www.up-sanok.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-30

Nowy rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Dr inż. Mateusz Kaczmarski został wybrany na rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory w UP w Sanoku odbyły się we wtorek 30 czerwca. Nie mogła w nich wystartować obecna rektor, dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora, prof. UP, ponieważ trwająca właśnie kadencja jest jej drugą z rzędu. Misję kierowania uczelnią w latach 2020–2024 Kolegium Elektorów powierzyło więc jedynemu kandydatowi ubiegającemu się o fotel – dr. inż. Mateuszowi Kaczmarskiemu. Od września będzie piątym rektorem sanockiej uczelni, po prof. Janie Skoczyńskim (2001–2002), dr. Józefie Wróblu (2002–2003), dr hab. Halinie Mieczkowskiej (2003–2012) i prof. Elżbiecie Ciporze (2012–2020).

Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja). Ukończył studia na kierunku rolnictwo, specjalność agrobiologia. W 2015 roku na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym URK obronił rozprawę doktorską pt. „Przyrodnicza ocena osadów dennych ze Zbiornika Rzeszowskiego”. W 2009 roku ukończył roczne studium „Business management” w Sydney Business Institute (Australia).

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Grodka (poprzednia nazwa Uczelni Państwowej) związany jest od 2010 roku, gdy został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Rolnictwa. Od października 2015 roku jest starszym wykładowcą w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej. W 2016 roku został powołany na dyrektora tego instytutu. Wcześniej, od 2014 roku, pełnił w nim funkcję kierownika Zakładu Rolnictwa.

Jest wykonawcą dwóch grantów promotorskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Stypendium dla doktorantów”, a także wykonawcą w projekcie badawczym pn. „Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka”. Ponadto tworzył ekspertyzę wdrożeniową z zakresu zagospodarowania osadów dennych ze Zbiornika Rzeszowskiego dla RZGW w Krakowie (inwestycja na kwotę ok. 50 mln zł w trakcie realizacji). Jest współautorem czterech wniosków o powołanie nowych kierunków studiów w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, a także autorem i wykonawcą projektu pn. „Transfer innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolnym i leśnym z terenów górskich i podgórskich Alp do Karpat” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, oraz współautorem wniosku złożonego w ramach działania „Współpraca” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wniosek w ocenie). Jest instruktorem narciarstwa zjazdowego, biegowego i hipoterapii.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka powstała w 2001 roku. Do 2019 roku funkcjonowała pod szyldem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W 2005 roku zyskała patrona – Jana Grodka, sanoczanina żyjącego w XVI wieku, dziesięciokrotnego rektora Uniwersytetu Krakowskiego. Struktura uczelni oparta jest na czterech Instytutach: Społeczno-Artystycznym, Medycznym, Technicznym oraz Gospodarki Rolnej i Leśnej. UP oferuje możliwość kształcenia na ośmiu kierunkach studiów licencjackich i inżynierskich oraz sześciu – magisterskich.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)