Aktualności
Szkoły wyższe
15 Czerwca
Źródło: www.urk.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-15

Nowy rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. Sylwester Tabor, obecny prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, został nowym rektorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Od września zastąpi prof. Włodzimierza Sadego, który kieruje uczelnią już drugą kadencję.

Wybory na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyły się we wtorek 9 czerwca. Przeprowadzono je w trybie online. O fotel rektora w kadencji 2020–2024 ubiegali się: prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, obecny dziekan Wydziału Leśnego, oraz dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, pełniący funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. W głosowaniu wzięło udział 100 elektorów, którzy w znakomitej większości (80) opowiedzieli się za kandydaturą prof. Tabora. Na jego kontrkandydata zagłosowało 20 elektorów.

W swoim programie wyborczym rektor-elekt wymienia m.in. intensyfikację współpracy badawczej i wdrożeniowej. W odniesieniu do nowych inwestycji w planach jest budowa klinik weterynaryjnych (ok. 30 mln zł) i centrum badawczego (ok. 50 mln zł), a także remont „Budynku Jubileuszowego” (ok. 75 mln zł).

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, ur. się w 1965 roku. Z wykształcenia jest inżynierem mechanizacji rolnictwa. Studia na Akademii Rolniczej w Krakowie (poprzedniczka UR) ukończył w 1989 roku. Zaraz po nich rozpoczął pracę w krakowskiej uczelni – najpierw jako stażysta, potem jako asystent naukowo-dydaktyczny. W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, a 10 lat później – habilitację. W kadencji 2008–2012 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, a od 2012 roku jest prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich.

Specjalizuje się w ekonomice mechanizacji rolnictwa oraz organizacji i zarządzaniu w inżynierii rolniczej. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. analizę i optymalizację procesów z uwzględnieniem zastosowań rozwiązań IT, od prostych procesów wytwórczych i produkcyjnych realizowanych w sektorze gospodarki żywnościowej do złożonych procesów zarządzania zespołami oraz organizacjami.

Jest współautorem 6 monografii naukowych, w tym dwóch jako redaktor naukowy, oraz 23 ekspertyz wykonanych na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych.

W latach 2007–2011 był sekretarzem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej POLSITA. Od 2012 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

MK, źródło: URK

Dyskusja (0 komentarzy)