Aktualności
Szkoły wyższe
10 Czerwca
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-10

Nowy rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. Jerzy Przyborowski, obecny prorektor ds. kształcenia i studentów, został wybrany na rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2020–2024.  

Wybory na UWM odbyły się w środę 10 czerwca. Dotychczasowy rektor, prof. dr hab. Ryszard Górecki, nie mógł w nich wziąć udziału, bo kieruje uczelnią od 2012 roku. W sumie w fotelu rektora spędził pięć kadencji (wcześniej w latach 1999–2008). Jego następcę wyłaniano spośród dwóch kandydatów: dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM – prorektora ds. kształcenia i studentów, oraz prof. Jarosława Dobkowskiego – dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM.

W głosowaniu uczestniczyło 107 elektorów. Na prof. Przyborowskiego oddano 90 głosów, na prof. Dobkowskiego – 15, jeden głos był nieważny i jeden – wstrzymujący się.

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, urodził się w 1964 roku w Łasinie (woj. kujawsko-pomorskie). Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (na bazie której powstał UWM). W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2004 roku – doktora habilitowanego.

Jeszcze przed ukończeniem studiów podjął pracę w Zakładzie Doradztwa Rolniczego Instytutu Oświaty Rolniczej ART w Olsztynie. W lutym 1989 roku został przyjęty na stanowisko asystenta stażysty w Zakładzie Genetyki i Nasiennictwa Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa, a od kwietnia 1989 roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

Od 1992 roku jest zatrudniony w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta, a obecnie profesora nadzwyczajnego. Kieruje Międzykatedralną Pracownią Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin uprawnych (genetyki molekularnej i roślinnych kultur in vitro) oraz hodowli roślin.

W swoim dorobku ma 41 oryginalnych prac twórczych i 23 komunikaty naukowe. Jest współautorem 1 książki i 2 skryptów, a także 8 wzorów użytkowych – odmian Salix spp. W bazie SCOPUS 44 cytowania. Wskaźnik Hirscha = 4.

Zdobył „Zielonego Feniksa” – nagrodę zespołową Fundacji „Zielony Feniks” za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski powstał w 1999 roku z połączenia trzech uczelni: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Obecnie składa się z 17 wydziałów i filii w Ełku. W wyniku ostatniej parametryzacji 7 wydziałów otrzymało kategorię A, 9 – kat. B, a 1 – kat. C. Uniwersytet posiada uprawienia do doktoryzowania w 20 dyscyplinach naukowych, a do habilitowania w 15.

Na olsztyńskiej uczelni studiuje obecnie ponad 18,6 tys. osób, w tym 366 obcokrajowców. Zdecydowana większość (ponad 15 tys.) uczy się w systemie stacjonarnym. Mogą korzystać z ponad dwukrotnie większej niż początkowo oferty kierunków studiów (74). Rozwojowi zainteresowań studentów służy 276 działających na uniwersytecie kół naukowych. W gronie 3160 pracowników znajduje się 1812 nauczycieli akademickich, w tym 195 profesorów, 464 doktorów habilitowanych, 857 doktorów i 296 magistrów. Mury olsztyńskiej uczelni opuściło dotąd blisko 140 tys. absolwentów.

W minionych 20 latach naukowcy UWM zrealizowali ponad pół tysiąca projektów badawczych, opiewających na łączną kwotę ponad 600 mln złotych. Blisko połowa – 238 – to granty Narodowego Centrum Nauki o łącznej wartości 68,3 mln zł. We wrześniu 2019 roku na Wydziale Nauki o Żywności rozpoczął się duży projekt DairyFunInn (wartość 2 mln zł), w wyniku którego za 3 lata na polski i chiński rynek trafią artykuły mleczne wzbogacone o wysokiej jakości składniki. O połowę mniej środków dostał Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, gdzie zostaną przygotowane jednolite modele jonosferyczne dla wszystkich liczących się satelitarnych systemów nawigacyjnych (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) działających w czasie rzeczywistym. Oba przedsięwzięcia finansuje NCBR w ramach polsko-chińskiego konkursu bilateralnego. Badacze z UWM uzyskali dotąd ponad 300 patentów krajowych i zagranicznych.

Uniwersytecka biblioteka liczy ponad 1 mln pozycji, w tym 808 tys. książek i ponad 191 tys. czasopism. Obok niej na kortowskim kampusie pojawiły się w minionym 20-leciu: Collegium Biologiae, Centrum Nauk Humanistycznych, Centrum Konferencyjne, laboratoria Biotechnologii Środowiska, Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, Regionalne Centrum Informatyczne, nowe obiekty Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Nauki o Żywności, Medycyny Weterynaryjnej. Od podstaw zbudowano pływalnię uniwersytecką.

MK, źródło: UWM

Dyskusja (0 komentarzy)