Aktualności
Szkoły wyższe
28 Kwietnia
Źródło: www.szpitalswwojciecha.pl
Opublikowano: 2020-04-28

Nowy rektor w PWSZ w Gnieźnie

Prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński będzie nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Zastąpi na tym stanowisku dr. hab. Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ.

Wybory rektora PWSZ w Gnieźnie na kadencję 2020–2024 odbyły się w trybie korespondencyjnym. Najpierw do członków Kolegium Elektorów wysłano karty do głosowania. Mieli oni trzy dni na przekazanie wypełnionych kart. Otwarcie kopert nastąpiło w poniedziałek 27 kwietnia. Jedynym kandydatem na stanowisko rektora był prof. Paweł Chęciński. Za jego wyborem głosowało 9 elektorów, przeciwko było 2, a dwóch kolejnych wstrzymało się od głosu.

Rektor-elekt jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i angiologii. W roku 2003 otrzymał nominację profesorską. W trakcie kariery odbył liczne staże zagraniczne, m.in. w Belgii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. W latach 2004–2006 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Od 2004 r. kieruje Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2012 r. przewodniczy Komisji Bioetycznej UMP. Był prodziekanem ds. klinicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu poznańskiej uczelni.

Jego działalność naukowa dotyczy przede wszystkim chirurgii naczyniowej (choroby tętnic szyjnych i kręgowych, przewlekłe niedokrwienie kończyn, tętniaki aorty i tętnic obwodowych, przewlekła niewydolność żylna, obrzęk chłonny, malformacje naczyniowe) oraz chirurgii ogólnej (chirurgia przewodu pokarmowego, chirurgia endokrynologiczna, nowotwory skóry i tkanek miękkich, chirurgia estetyczna). Jest autorem ponad 245 prac naukowych.

PWSZ w Gnieźnie powstała w 2004 roku. Kształci inżynierów: elektroniki i telekomunikacji, informatyki, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, transportu, zarządzania i inżynierii produkcji oraz licencjatów pielęgniarstwa. Uczelnia zatrudnia 140 pracowników naukowo-dydaktycznych. Studiuje w niej około 200 osób.

MK, źródło: www.szpitalswwojciecha.pl

Dyskusja (0 komentarzy)