Aktualności
Szkoły wyższe
30 Kwietnia
Źródło: www.wortal.pwsz.legnica.edu.pl
Opublikowano: 2020-04-30

Nowy rektor w PWSZ w Wałbrzychu

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski będzie rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w kadencji 2020–2024. Wybory odbyły się we wtorek 28 kwietnia.

Urzędujący rektor, dr hab. Piotr Jurek, prof. PWSZ, nie mógł wziąć udziału w tegorocznych wyborach z uwagi na ustawowy limit wieku (ur. się w 1951 roku). Jego następcą, decyzją Kolegium Elektorów, został prof. Robert Wiszniowski. Będzie czwartym rektorem w historii wałbrzyskiej uczelni.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1993). Studiował również marketing międzynarodowy w National University of Ireland w Galway. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce („Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w wybranych reżimach prezydenckich i semiprezydenckich”), a w 2008 roku – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce – w subdyscyplinie system polityczny („Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego”). W 2015 roku uzyskał nominację profesorską.

Od 1993 roku pracuje w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999–2019 był zatrudniony dodatkowo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W tym roku akademickim rozpoczął pracę na stanowisku profesora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Wykłada w wielu zachodnioeuropejskich uczelniach wyższych, takich jak m.in. Universita Studi Degli di Genova, Robert Schuman Université Strasburg, L’Université Jean Monnet Saint-Etienne (Roanne Institute of Technology), Humboldt Universität Berlin, Dresden Universität, Universidad Rey Juan Carlos Madrid czy Sussex University Brighton, a także na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.

W latach 2012–2016 pełnił funkcję prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kolejne cztery lata był dziekanem tego wydziału.

Jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i praktyki marketingu politycznego i wyborczego, systemu politycznego Unii Europejskiej, komunikowania publicznego i politycznego oraz teorii państwa, a zwłaszcza jego stanu i przeobrażeń w rzeczywistości zdominowanej przez procesy globalizacji i europeizacji.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)