Aktualności
Szkoły wyższe
23 Czerwca
Źródło: www.awf.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-23

Nowy rektor warszawskiej AWF

Prof. Bartosz Molik, dziekan Wydziału Rehabilitacji, został wybrany na rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Mastalerza, który kieruje uczelnią od 2012 roku. 

Wybory na warszawskiej AWF odbyły się we wtorek 23 czerwca. O fotel rektora ubiegało się trzech kandydatów. Wśród 76 członków Kolegium Elektorów, którzy wzięli udział w elekcji, największe poparcie zdobył prof. Bartosz Molik, otrzymując 50 głosów. Pokonał dr. hab. Jakuba Adamczyka, prof. AWF, kierownika Katedry Sportów Wodnych i Zimowych, oraz dr. hab. Michała Lenartowicza, prof. AWF, obecnego prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Prof. dr hab. Bartosz Molik ukończył Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1997 r.). Jest fizjoterapeutą i trenerem koszykówki II klasy. Stopień doktora uzyskał w 2003 roku, doktora habilitowanego – w 2010, a nominację profesorską otrzymał w 2019. W kończącej się kadencji pełni funkcję dziekana Wydziału Rehabilitacji. Wcześniej przez cztery lata był prodziekanem ds. nauki. Kieruje Katedrą Nauczania Ruchu.

W swoim dorobku publikacyjnym ma ponad 200 pozycji. Uczestniczył w ponad 180 konferencji naukowych. Podejmuje problematykę klasyfikacji zawodników w sporcie paraolimpijskim, oceny skuteczności gry, sprawności i wydolności fizycznej sportowców z niepełnosprawnością, oceny wydolności fizycznej dzieci i dorosłych z dysfunkcją narządu ruchu, a także urazów w wybranych dyscyplinach sportu niepełnosprawnych. W obszarze dydaktyki związany z przedmiotami: sport osób niepełnosprawnych, metodyka gier sportowych niepełnosprawnych.

Był stażystą w University of Montana (2006–2007). Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w USA, Czechach, Hiszpanii, Łotwie, Litwie i Turcji. Uczestniczył w realizacji kilku projektów międzynarodowych m.in. EUSAPA, THENAPA II, Job Coaching, RehabUkr. Kierował lub współuczestniczył w projektach badawczych zaaprobowanych przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Vancouver (2010) i Londynie (2012). Jest liderem projektu badawczego realizowanego w ramach programu Sport Akademicki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF), Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Europejskiej oraz Międzynarodowej Federacji Adaptowanej Aktywności Fizycznej (EUFAPA, IFAPA). Zasiada także w Komitecie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (od 2016 roku).

Pełni rolę klasyfikatora międzynarodowego zawodników z niepełnosprawnością w koszykówce na wózkach. Jest członkiem Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach IWBF oraz przewodniczącym Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach IWBF – Europe.

Jako trener koszykówki na wózkach zdobywał mistrzostwo Polski, Puchar Polski, zajął IV miejsce w Pucharze Europy Willi Brinkmann Cup. Asystent trenera reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach oraz rugby na wózkach. Wyróżniany różnymi odznaczeniami i nagrodami m.in. Young Professional Award wręczoną przez Międzynarodową Federację Adaptowanej Aktywności Fizycznej (2013 r.).

MK, źródło: AWF

Dyskusja (0 komentarzy)