Aktualności
Szkoły wyższe
18 Czerwca
Źródło: www.wybory.usz.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-18

Nowy-stary rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

W kadencji 2020–2024 rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego będzie prof. Waldemar Tarczyński – zadecydowało Kolegium Elektorów w wyborach, które odbyły się w czwartek 18 czerwca.

Urzędujący rektor, prof. Edward Włodarczyk, kieruje uczelnią już drugą kadencję i zgodnie z ustawowymi zapisami nie mógł ubiegać się o reelekcję. Na początku marca Rada Uczelni wskazała kandydatów na jego następcę. Początkowo do walki o fotel rektora USz stanęło trzech pretendentów. W maju zrezygnował jednak prof. Andrzej Skrendo. W tej sytuacji 119 elektorów dokonało wyboru między dwoma kandydatami: prof. Waldemar Tarczyński otrzymał 87 głosów, zaś prof. Waldemar Gos – 32.

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński stał już na czele uniwersytetu w latach 2005–2012. Wcześniej był prorektorem ds. nauki (1999–2005). Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. W latach 2014–2019 był dyrektorem Instytutu Finansów, a w latach 2002–2019 kierował Katedrą Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych.

Z Uniwersytetem Szczecińskim związany jest zawodowo od 1983 roku. Wtedy też ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej. W 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych („Ekonometryczne metody badania wykorzystania zdolności produkcyjnych w transporcie samochodowym”), a w 1995 – doktora habilitowanego nauk ekonomicznych („Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa”). W 1999 roku został profesorem nauk ekonomicznych.

Jest specjalistą z zakresu rynków kapitałowych, giełdy papierów wartościowych, finansów, analiz ekonomiczno-finansowych, metod ilościowych oraz wycen wartości przedsiębiorstw. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ilościowych na rynku kapitałowym, inżynierii finansowej, zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, zarządzaniu ryzykiem, metodach analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej na giełdzie papierów wartościowych, wielowymiarowej analizie porównawczej, metodach wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz analizie ekonomiczno-finansowej firmy.

Ma na koncie 204 publikacje, w tym 27 książek. Liczba cytowań: 2133; h-indeks = 15. Jest autorem lub współautorem ponad 300 wycen, ekspertyz, analiz ekonomiczno-finansowych wykonanych na zlecenia z gospodarki. Zasiada w Komitecie Statystyki i Ekonometrii PAN. Od 2019 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a od 2004 – członkiem International Atlantic Economic Society.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)