Aktualności
Szkoły wyższe
18 Maja
Źródło: www.awf.krakow.pl
Opublikowano: 2020-05-18

Nowy-stary rektor w AWF w Krakowie

Prof. Andrzej Klimek został nowym rektorem Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Powraca na to stanowisko po czteroletniej przerwie.

Wybory w krakowskiej AWF odbyły się we wtorek 12 maja. O reelekcję, mimo że to dopiero jego pierwsza kadencja, nie mógł się ubiegać prof. Aleksander Tyka (ustawowy limit wieku, ur. się w 1951 roku). Jego następcę wyłoniło głosowanie, w którym ocenie 40-osobowego kolegium elektorów poddano dwóch kandydatów: prof. dr. hab. Andrzeja Klimka – prorektora ds. studenckich, oraz dr. hab. Tomasza Pałkę, prof. AWF – prodziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Zdecydowana większość głosujących (31) opowiedziała się za prof. Klimkiem, rektorem uczelni w latach 2008–2016.

Prof. Andrzej Klimek ukończył w krakowskiej AWF studia na kierunku rehabilitacja ruchowa (1991 r.). Zaraz po nich został pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Instytutu Nauk Biomedycznych. W 1995 roku został doktorem, a w 2004 – doktorem habilitowanym. Nominację profesorską otrzymał w 2011 roku. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Biomedycznych. Specjalizuje się w fizjologii człowieka i fizjologii sportu.

Od 2019 roku zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej (Zespół Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu). Jest także członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Należy do International Association of Sport Kinetics (od 2010 r.), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (2003), Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (2003) i Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (1992). Jest autorem lub współautorem ponad 90 prac naukowych, 1 monografii oraz 5 rozdziałów w wydawnictwach książkowych z zakresu fizjologii człowieka i fizjologii sportu. Posiada uprawnienia instruktora narciarstwa, żeglarstwa, sternika motorowodnego i jachtowego sternika morskiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)