Aktualności
Szkoły wyższe
04 Czerwca
Źródło: PWSW
Opublikowano: 2020-06-04

Powtórzono wybory rektora w PWSW w Przemyślu

Dr Paweł Trefler zdobył wymaganą większość głosów w powtórzonych wyborach na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Będzie kierował uczelnią już drugą kadencję.

Przypomnijmy, że pierwsze podejście Kolegium Elektorów do wyboru rektora PWSW odbyło się 27 marca. Kandydowali: obecny rektor – dr Paweł Trefler i dr Sławomir Solecki – prorektor ds. rozwoju i współpracy. Elektorzy jednogłośnie opowiedzieli się za tym pierwszym. Wybory, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbyły się w trybie online. Tyle że takiej formy… nie przewidywał statut uczelni ani regulamin elekcji.

W reakcji na nieprawidłowo przeprowadzone głosowanie dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przesłała do PWSW informację, w której stwierdza, że „dopuszczalna jest organizacja wyborów w trybie online pod warunkiem, że jest to przewidziane w statucie uczelni lub regulaminie wyborów, a uczelnia posiada zasoby i zabezpieczenia umożliwiające przeprowadzenie tego procesu w sposób  sprawny i w pełni bezpieczny”. Ponieważ żaden z warunków odnoszących się czy to do statutu, czy do regulaminu wyborów, nie został spełniony, unieważniono reelekcję dr. Pawła Treflera.

W toku dalszej procedury dostosowano Statut uczelni do możliwości przeprowadzenia wyborów zdalnie, ale 25 maja Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o przeprowadzeniu głosowania w… trybie zwykłym. Doszło do niego w piątek 29 maja. Elektorzy mieli do wyboru tych samych kandydatów co za pierwszym razem. Rozstrzygnięcie również podobne – jednogłośne zwycięstwo dr. Pawła Treflera. Tym samym został on rektorem PWSW na drugą kadencję.

Dr Paweł Trefler z przemyską uczelnią związany jest od 2009 r. Prowadzi zajęcia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii (którego był wicedyrektorem w latach 2011–2015) oraz w Instytucie Socjologii. Doktorat obronił w 2009 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne obszary jego badań naukowych to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i relacje cywilno-wojskowe w Ameryce Łacińskiej. Jest autorem monografii pt. „Siły zbrojne w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i Współczesność”, a także artykułów o tematyce latynoamerykanistycznej publikowanych głównie w „Ad Americam”, „Kwartalniku Analityczno-Informacyjnym Ameryka Łacińska”, „Nowej Ukrainie” i „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”. Stypendysta Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawy dla Młodych Liderów (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) – półroczny staż badawczy na Uniwersytecie Diego Portalesa w Santiago de Chile. Przez pół roku przebywał także na stażu badawczym na Uniwersytecie Autonomicznym w Querétaro, prowadząc badania w ramach grantu FOFI-UAQ. Należy do Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)