Aktualności
Szkoły wyższe
13 Marca
Źródło: UMB
Opublikowano: 2020-03-13

Prof. Adam Krętowski ponownie rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski, obecny rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, został wybrany na kolejną czteroletnią kadencję. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. 

Do pełnienia funkcji zgłosiła go Rada Uczelni. Po reelekcji podkreślił, że w kadencji 2020–2024 postara się nie zawieść oczekiwań społeczności akademickiej. Dzień wcześniej, na przedwyborczym spotkaniu, przedstawił listę priorytetów: dokończenie budowy szpitala zakaźnego na Dojlidach, budowę Centrum Genomu, Psychiatrii, Biobanku, Ośrodka Badań Populacyjnych i Telemedycyny, Centrum Medycyny Regeneracyjnej, Centrum Obrazowania Molekularnego (zaplecze do badania i produkcji radiofarmaceutyków), rozbudowę Centrum Symulacji Medycznych (wirtualna rzeczywistość, chirurgia laparoskopowa), remont wielu jednostek na trzech wydziałach, sal dydaktycznych i auli w UDSK, remont hali sportowej. Przypomniał także dwa flagowe projekty na UMB: Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie, oraz Białystok Plus (badania kohortowe mieszkańców Białegostoku) i zapewnił, że będą one dalej rozwijane. Rektor zapowiedział też informatyzację dydaktyki (m.in. e-learning), rozwój umiędzynarodowienia, staży zagranicznych, wprowadzenie nowych kierunków (m.in: radiofarmacja, bioinformatyka – Big Data w medycynie). Obiecał także budowę boiska i terenu rekreacyjnego przed akademikiem, oraz otwarcie stołówki w Euroregionalnym Centrum Farmacji.

Prof. dr hab. n. med. Adam Jacek Krętowski ur. się w 1966 roku. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku (poprzedniczka UMB) w 1991 roku, a pięć lat później uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 2001 roku został doktorem habilitowanym, a w 2006 rok. otrzymał nominację profesorską. Jest specjalistą diabetologii, endokrynologii i chorób wewnętrznych. Od 2016 roku kieruje Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Wcześniej przez osiem lat był prorektorem ds. nauki. Jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, pełni również obowiązki kierownika Centrum Badań Klinicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 250 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych (IF>400; punktacja MNiSW> 6078). Wg bazy Web of Science prace były cytowane ponad 3,4 tys. razy.

Jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania Centrum Badań Klinicznych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego, Laboratorium Bioinformatyki i Analizy Danych oraz projektu naukowego dla Centrum Badań Innowacyjnych UMB, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

Jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania projektu „Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”, obejmującego naukowe inwestycje infrastrukturalne uczelni, który został zatwierdzony do finansowania w ramach funduszy RPO i jest realizowany od 2019 r. (wartość ok. 150 mln zł). W jego ramach powstaje Centrum Prewencji i Medycyny Populacyjnej, Centrum Biobankowania, Centrum Genomiki i Medycyny Spersonalizowanej, Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia oraz Centrum Obrazowania Molekularnego z Laboratorium Radiofarmaceutyków.

W mijającej kadencji zainicjował projekt i uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i RPO na budowę Centrum Psychiatrii, obejmującego oddział dziecięcy i dla dorosłych (40 mln zł) oraz powstanie Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie (50 mln zł) .

Otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za działania, które znacząco wpłynęły na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia na UMB oraz na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W 2019 roku UMB zajął 11 miejsce w Polsce (2. wśród uczelni medycznych) w konkursie na uczelnię badawczą.

źródło: UMB

Dyskusja (0 komentarzy)