Aktualności
Szkoły wyższe
28 Maja
Źródło: www.ue.wroc.pl
Opublikowano: 2020-05-28

Prof. Andrzej Kaleta nadal rektorem UE we Wrocławiu

Prof. Andrzej Kaleta, obecny rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, został wybrany na drugą kadencję. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyły się w czwartek 28 maja. Zostały przeprowadzone w trybie zdalnym z użyciem informatycznego systemu głosowania UEW. Wzięło w nich udział 95 elektorów, z których 84 poparło kandydaturę prof. Kalety, 4 zagłosowało przeciw, a 7 się wstrzymało.

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta urodził się w 1956 roku we Wrocławiu. Od 2016 roku kieruje dolnośląską uczelnią, której jest absolwentem (wówczas Akademia Ekonomiczna). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1988 r., a doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych – w 2000 r. W 2014 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 2002 r. jest kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W swoim dorobku ma około 200 publikacji. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół ekonomiki przemysłu drobnego, polityki przemysłowej, strategii konkurencji i zarządzania strategicznego. Jest organizatorem cyklicznych konferencji pt. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”. Był doradcą w procesach zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i gminach Dolnego Śląska, współuczestniczył w pracach Biura Rozwoju Wrocławia, pełnił też rolę eksperta ds. priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Przewodniczy Komisji ds. Ekonomicznych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zasiada w Dolnośląskiej Radzie Przedsiębiorczości i Nauki oraz w Radzie ds. Aktywności Akademickiej przy Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. Jest przewodniczącym Kapituły Konkursu „Dolnośląski GRYF – Nagroda Gospodarcza” oraz członkiem Kapituły Konkursu „Młode Talenty” Stowarzyszenia Dolnośląskiego Klubu Kapitału.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)