Aktualności
Szkoły wyższe
27 Lutego
Źródło: PUSS
Opublikowano: 2020-02-27

Prof. Donat Mierzejewski nadal rektorem PUSS w Pile

Dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS, będzie dalej kierował Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile. Funkcję rektora uczelni pełni od 2013 roku.

Wybory w PUSS w Pile odbyły się 27 lutego. Kolegium Elektorów, w głosowaniu tajnym, podjęło decyzję o wyborze prof. Donata Mierzejewskiego na kolejną czteroletnią kadencję. Mimo że pełni tę funkcję już od 2013 roku, mógł wziąć ponownie udział w wyborach, ponieważ – zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki – kadencji rektora rozpoczętej w 2017 r., a zakończonej 31 sierpnia 2020 r., nie wlicza się do liczby następujących po sobie kadencji. W 38-osobowym Kolegium Elektorów prof. Mierzejewski otrzymał 36 głosów.

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1982 roku ukończył studia historyczne. Dysertację doktorską obronił w 1990 roku, a habilitację – w 2011. Z PUSS, wcześniej Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile, związany jest od początku jej istnienia, tj. od 20 lat. Był zastępcą dyrektora Instytutu Humanistycznego, a później prorektorem ds. dydaktyki i studentów.

Obchodząca w tym roku jubileusz 20-lecia Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Studiuje w niej 1300 osób. Kształci specjalistów na praktycznych kierunkach studiów medycznych, ekonomicznych, technicznych i humanistycznych. Obecnie uczelnia oferuje 11 kierunków i 25 specjalności. Kadra PUSS liczy ponad 300 osób. Mury uczelni opuściło dotąd 10 tys. absolwentów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)