Aktualności
Szkoły wyższe
21 Czerwca
Fot. Tomasz Lewandowski
Opublikowano: 2020-06-21

Prof. Jarosław Bosy rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie od września prof. Jarosław Bosy. Zastąpi prof. Tadeusza Trziszkę, którego z ubiegania się o reelekcję wykluczył ustawowy limit wieku.

Rozstrzygnięcie w wyborach na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapadło dopiero w drugiej turze. Przy pierwszym podejściu, 16 czerwca, żaden z dwójki pretendentów nie zdobył wymaganej bezwzględnej większości głosów. Trzy dni później, 19 czerwca, udało się to prof. Jarosławowi Bosemu, który uzyskał 100 głosów (50,5%), podczas gdy jego kontrkandydat, prof. Krzysztof Kubiak, dostał 97 (49%). Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu, które przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej w systemie Głosuj24, wzięło udział 198 z 200 uprawnionych elektorów.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, obecny prorektor ds. nauki współpracy z zagranicą, jest specjalistą z zakresu geodezji satelitarnej, w szczególności integracji obserwacji satelitarnych i naziemnych wykorzystywanych do monitorowania Ziemi wraz z atmosferą w ramach Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego.

Urodził się 31 lipca 1963 r. W 1988 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1996 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Tamże, w 2006 roku, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2014 roku odebrał nominację profesorską.

W latach 2009–2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki. Od 2012 do 2016 roku był prodziekanem na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Następnie został prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. Przebywał na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii i we Włoszech. Kierował i aktualnie kieruje 8 grantami KBN, MNiSW, NCN i NCBiR, H2020, aktywnie uczestniczył w akcji COST 625 „3D Monitoring of Active Tectonic Structures” i COST ES 1206 pt. „Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)”. Koordynował ze strony UPWr dwa granty Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W latach 2006–2008 był kierownikiem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS”, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, za wdrożenie którego otrzymał w 2010 roku Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”.

Jest autorem lub współautorem łącznie 90 oryginalnych prac twórczych. Jego aktualne dane bibliometryczne (h-index, cytowania) wynoszą: Scopus: 12, 477; Web of Scicence: 12, 436; Google Scholar: 19, 1298. Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU), Od 2012 roku jest członkiem, a od 2016 wiceprzewodniczącym Komitetu Geodezji PAN. Pełni rolę eksperta oceniającego: krajowe projekty badawcze w panelach Narodowego Centrum Nauki (dwukrotnie kierował panelami) oraz międzynarodowe H2020 dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC, członek panelu PE10) i Europejskiej Agencji GNSS (GSA). Wielokrotnie recenzował projekty dla austriackich (FWF) i niemieckich (DFG) agencji grantowych.

MK, źródło: UPWr

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)