Aktualności
Szkoły wyższe
25 Maja
Źródło: AGH
Opublikowano: 2020-05-25

Prof. Jerzy Lis nowym rektorem AGH

Prof. Jerzy Lis został nowym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zastąpi na tym stanowisku kierującego uczelnią od 2012 roku prof. Tadeusza Słomkę.

Wybory rektora AGH odbyły się w poniedziałek 25 maja. Startowało dwóch kandydatów: prof. Jerzy Lis – obecny prorektor ds. współpracy oraz prof. Marek Przybylski – od 2013 roku dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Zdecydowaną przewagę głosów zdobył już w I turze prof. Lis, które poparło 162 elektorów (na rywala swój głos oddało 35).

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis ur. się w 1954 roku w Trzcianie na Podkarpaciu. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH na kierunku inżynieria materiałowa (1978 r.). Doktorat obronił w 1986 roku, habilitację uzyskał dziesięć lat później, a nominację profesorską otrzymał w roku 2000.

Z AGH związany jest zawodowo od 1978 roku. Przebył wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta do profesora. Pełnił funkcję prorektora AGH, prodziekana i dziekana wydziału oraz kierownika katedry. Przez 3 lata pracował także w State University of New York (USA).

Tematyka jego badań naukowych obejmuje inżynierię materiałową i technologię chemiczną ze specjalnością materiałów ceramicznych, w tym zwłaszcza: spiekanie tworzyw ceramicznych, ceramikę zaawansowaną węglikową i azotkową, specjalne techniki otrzymywania tworzyw, zwłaszcza metodę samo rozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej SHS oraz technologie produkcji ceramiki użytkowej.

Opracował metody otrzymywania specjalnych tworzyw ceramicznych (węgliki, azotki, sialony, alony, kompozyty) techniką SHS, metody otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych o właściwościach plastycznych tzw. nanolaminatów (fazy MAX), nowe warstwowe tworzywa ceramiczne odporne balistycznie dla konstrukcji pancerzy ceramicznych, technologie otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych (szkliwa, pigmenty, masy ceramiki płytkowej, sanitarnej i elektrotechnicznej).

Jest autorem lub współautorem ponad 400 opublikowanych prac, w tym 4 książek i monografii, ok. 150 prezentacji na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Według bazy Scopus H=19, cytowania: 1406. Jest współautorem 25 patentów i wniosków patentowych, w tym wdrożonych w przemyśle. Kierował 13 projektami badawczymi Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, a także pracami rozwojowymi zlecanymi przez przemysł. Był prezesem spółki innowacyjnej AGH – INNOAGH. Jest obecnie przewodniczącym rady nadzorczej INNOAGH i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. Jego działalność inżynierska to prace głównie dla krajowego przemysłu ceramicznego (ceramika szlachetna, płytkowa, ogniotrwała, sanitarna, techniczna, zaawansowana).

Współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz ceramiki na świecie, w tym: ENSCI (Francja), University Castellon (Hiszpania), PennState University, SDSMT (USA), ISTMAN (Rosja). Został wybrany m.in. członkiem prestiżowej The World Academy of Ceramic (2002 r.). Jest członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS. Zasiada w Komitecie Nauki o Materiałach PAN (funkcja przewodniczącego przez dwie kadencje), w Komitecie Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN, jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, przewodniczącym Sekcji Ceramiki Szlachetnej Polskiego Towarzystwa Ceramicznego.

Jest także laureatem prestiżowych międzynarodowych wyróżnień za osiągnięcia naukowe m.in. Fellow of the American Ceramic Society, Fellow of the European Ceramic Society oraz The Brigde Award of the American Ceramic Society. Został wyróżniony tytułem Honorowego Profesora przez Uniwersytet w Szymkencie (Kazachstan).

źródło: AGH

 

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Józef 04.06.2020 20:03

    Gratulacje właściwy człowiek na właściwym miejscu.Piękne ukoronowanie bardzo bogatej kariery
    osiągniętej wyjątkowo ciężką pracą.Życzę dalszych sukcesów i życzliwych ludzi wokół siebie