Aktualności
Szkoły wyższe
27 Kwietnia
Fot. UG
Opublikowano: 2020-04-27

Prof. Jerzy Piotr Gwizdała nadal rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. Jerzy Piotr Gwizdała przez kolejne cztery lata będzie kierował Uniwersytetem Gdańskim. Wybory odbyły się w poniedziałek 27 kwietnia.

O fotel rektora na kadencję 2020–2024 ubiegało się dwóch kandydatów: obecnie sprawujący tę funkcję dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG, oraz dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prorektor ds. studenckich i kształcenia. Uczelniane Kolegium Elektorów stosunkiem głosów 59 do 9 poparło kandydaturę prof. Gwizdały, który stoi na czele uniwersytetu od 2016 roku.

Jest ekonomistą, specjalizuje się w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania. W 1986 roku ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki Transportu (późniejszy Wydział Ekonomiczny) UG. W 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2011 – doktora habilitowanego. Od 1991 roku, gdy został dyrektorem administracyjnym, jest związany zawodowo z UG. Był adiunktem w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania UG, a w latach 2008–2016 kanclerzem uczelni. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania.  Jest także przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego (w kadencji 2016–2020).

Prowadzi badania systemów bankowych w państwach Unii Europejskiej, bankowości korporacyjnej w Polsce, zajmuje się także finansowaniem inwestycji proekologicznych przez banki i instytucje pozabankowe, zarządzaniem ryzykiem kredytowym (zwłaszcza współczesnymi metodami jego ograniczania), bankowością transakcyjną jako usługą ograniczonego ryzyka, bankowością elektroniczną w polskich bankach komercyjnych, finansowaniem budownictwa mieszkaniowego w Polsce, realizacją i finansowaniem inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz bankowością hipoteczną.

Jest ekspertem sądowym w dziedzinie finansów i bankowości, opracowywał raiting kredytowy dla miasta Gdańska, był głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finansowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku, a doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, którego był dyrektorem.

Jest członkiem wielu naukowych i społecznych gremiów, m.in. Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Rozwoju Regionalnego przy Lechu Wałęsie, Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego, Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz  współzałożycielem Stowarzyszenia „Pomorski Instytut Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka”. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów i bankowości, w tym monografii „Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego” oraz „Instrumenty ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych”.

Za promowanie w Polsce idei europejskich został w ubiegłym roku uhonorowany Medalem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz Business Centre Club.

MK, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)