Aktualności
Szkoły wyższe
08 Lipca
Źródło: PŁ
Opublikowano: 2020-07-08

Prof. Krzysztof Jóźwik rektorem Politechniki Łódzkiej

Od września nowym rektorem Politechniki Łódzkiej będzie prof. Krzysztof Jóźwik, obecny prorektor ds. kształcenia. Zastąpi kierującego uczelnią przez minione cztery lata prof. Sławomira Wiaka.

Wybory w PŁ odbyły się w środę 8 lipca. Urzędujący rektor, prof. Sławomir Wiak, nie mógł się ubiegać o reelekcję z uwagi na ustawowy limit wieku. Głosowanie odbyło się w Zatoce Sportu przy zachowaniu tzw. reżimu sanitarnego. Do dyspozycji były maseczki, rękawiczki, długopisy oraz płyn dezynfekujący. Jedynym kandydatem zgłoszonym przez społeczność akademicką był prof. Krzysztof Jóźwik. Uzyskał poparcie 101 spośród 111 elektorów biorących udział w głosowaniu.

Jestem zaszczycony, że powierzono mi kierowanie naszą wspaniałą uczelnią, za którą stoi 75 lat tradycji i doświadczeń. Wiem, jaka to odpowiedzialność zarządzać rozwojem Politechniki Łódzkiej, która należy do czołowych w kraju i jest dobrze rozpoznawalna za granicą. Wierzę, że dobra współpraca, którą uznaję za fundament, całej wspólnoty akademickiej pozwoli nam zbudować lepszą przyszłość. Razem sprostamy nowym wyzwaniom. Będę wypełniał funkcję rektora kierując się szacunkiem dla naszej akademickiej społeczności – powiedział tuż po wyborze.

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik ur. się w 1962 roku w Gałkowie Dużym. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. W 1987 roku ukończył studia z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Zaraz po nich rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Przepływowych, którego dyrektorem został 20 lat później. Doktoryzował się w 1998 roku na podstawie dysertacji „Badanie turbiny zespołu ładującego silnik tłokowy w warunkach stacjonarnego i niestacjonarnego zasilania”. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2006 roku w oparciu o monografię pt. „Mechaniczna uchylna dyskowa zastawka serca z warstwą nanokrystalicznego diamentu”. W 2014 roku został profesorem nauk technicznych.

Od stycznia tego roku pełni funkcję prorektora ds. kształcenia (był nim też w latach 2008–2012. W marcu tego roku został kierownikiem sztabu antykryzysowego PŁ w związku z pandemią koronawirusa.  Był profesorem wizytującym w Coventry University, a przez Cranfield University został powołany na egzaminatora zewnętrznego.

Specjalizuje się w budowie i eksploatacji maszyn. Prowadził badania nad turbinami wiatrowymi małej mocy, systemem usuwania rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych spalających węgiel brunatny oraz metodami i systemem utylizacji opakowań aerozolowych. Opiekował się zespołem młodych naukowców, który realizował obliczenia i napęd śmigłowy do najszybszego na świecie helikoptera Eurocopter X3.

W 1997 rozpoczął współpracę z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu w obszarze inżynierii biomedycznej. W latach 2008–2012 kierował jednym z zadań w projekcie „Polskie sztuczne serce”. Współtworzył nową komorę wspomagania serca dla dorosłych, trzy typy komór pediatrycznych i mechaniczne zastawki serca. Jest współautorem 10 patentów i 15 zgłoszeń patentowych. Był kierownikiem i głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych oraz z obszaru kształcenia.

Jego wiedzę, doświadczenie i sprawność w zarządzaniu doceniło wiele instytucji zewnętrznych. Zasiadał m.in. w Zarządzie Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego (obecnie BioNanoPark), w Naukowej Radzie Programowej ds. Aktualizacji ds. Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, Radzie Gospodarczej przy Urzędzie Marszałkowskim, Radzie ds. Innowacji Województwa Łódzkiego, Grupie Roboczej ds. Energetyki przy Ministerstwie Gospodarki, Radzie Naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

MK, źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)