Aktualności
Szkoły wyższe
27 Lutego
Źródło: PWSTE
Opublikowano: 2020-02-27

Prof. Krzysztof Rejman rektorem PWSTE na drugą kadencję

Dr hab. Krzysztof Rejman, prof. PWSTE, został jednogłośnie wybrany na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Wybory odbyły się 27 lutego.

Na prof. Rejmana zagłosowali wszyscy 24 elektorzy biorący udział w wyborach. Będzie zasiadał w fotelu rektora już drugą kadencję. Jest szóstym rektorem w historii jarosławskiej uczelni. Związany jest z nią od samego początku, czyli od 1998 roku. Przed tym, jak w 2015 roku został po raz pierwszy rektorem, przez 10 lat zajmował stanowisko prorektora ds. studenckich. Jest socjologiem, autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Redaktor i współredaktor naukowy wielu wydawnictw z zakresu nauk społecznych, między innymi „Charity, Philanthropy and Social Work” oraz „Interdisciplinary nature of modern medicinie” . Tematyka naukowa, jaką się zajmuje, koncentruje się wokół sytuacji osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie, polityki senioralnej oraz organizacji i zarządzania instytucjami pomocowymi. Za działalność na rzecz środowiska lokalnego, zaangażowanie w wychowanie młodzieży oraz pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną został w 2017 roku uhonorowany Nagrodą Burmistrza Miasta Jarosławia – „Jarosław 2017”. Został również odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Instytutu Polsko-Ukraińskiego w Jarosławiu oraz Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Przemyślu. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta przy Radzie Miasta Jarosławia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)