Aktualności
Szkoły wyższe
23 Marca
Opublikowano: 2020-03-23

Prof. Maciej Słodki rektorem Mazowieckiej Uczelni Publicznej

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki przez kolejne cztery lata będzie pełnił funkcję rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Wybory rektora MUP odbyły się 17 marca. Kolegium Elektorów jednogłośnie wybrało na rektora prof. Macieja Słodkiego, który kieruje płocką uczelnią od 2016 roku. Wcześniej był pełnomocnikiem rektora ds. utworzenia i organizacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, a potem, w latach 2010–2016, dyrektorem tej jednostki. Z uczelnią związany jest od 2009 roku.

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi (obecny Uniwersytet Medyczny w Łodzi), gdzie w 2001 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim. Ma dwie specjalizacje medyczne: z ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 roku, a doktora habilitowanego w 2013 r. Monografia jego autorstwa, będąca podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego, została uznana za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu ultrasonografii w latach 2012–2014. Jest autorem licznych publikacji oraz recenzentem w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi na całym świecie, w tym m.in. w Waszyngtonie, Rzymie, Giessen, Sao Paulo. Od 2007 roku swą działalność naukową prowadzi w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest również członkiem Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2017–2021. W latach 2017–2018 był członkiem zespołu powołanego przez ministra zdrowia do spraw opracowania standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

W trakcie jego pierwszej kadencji w fotelu rektora uczelnia zmieniła nazwę (z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na Mazowiecką Uczelnię Publiczną), strukturę organizacyjną (zamiast instytutów powstały wydziały), uruchomiła nowe kierunki kształcenia. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu powstało nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Obecnie struktura uczelni opiera się na trzech wydziałach, których oferta kształcenia obejmuje 13 kierunków studiów licencjackich, 4 magisterskie i 2 na studiach jednolitych oraz 30 specjalności. Obecnie na MUP studiuje ponad 2100 osób. W kadrze jest 166 nauczycieli akademickich. Przez ponad 20 lat mury uczelni opuściło ponad 12 tys. absolwentów. Zrealizowano dotąd 13 projektów z funduszy europejskich o łącznej wartości ponad 35 mln zł.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)