Aktualności
Szkoły wyższe
26 Maja
Fot. Dariusz Giers
Opublikowano: 2020-05-26

Prof. Marcin Gruchała nadal rektorem GUMed

Obecny rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marcin Gruchała, będzie kierował uczelnią przez kolejne cztery lata. Był jedynym kandydatem w wyborach na kadencję 2020–2024.

Głosowanie przeprowadzono we wtorek 26 maja i z uwagi na sytuację epidemiczną odbyło się w trybie zdalnym. W gronie 355 elektorów prof. Gruchała zdobył 86,6 proc. poparcia (278 głosów „za”, 20 przeciw, 23 osoby się wstrzymały). Został został zgłoszony jako jedyny kandydat. Jego kandydaturę pozytywnie zaopiniował Senat Uczelni, także pierwsza Rada Uczelni jednogłośnie wskazała obecnie urzędującego rektora GUMed.

– Całej społeczności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dziękuję za okazane mi zaufanie oraz akceptację dla zaproponowanego przeze mnie programu rozwoju uczelni – powiedział rektor-elekt. – Jestem również bardzo wdzięczny za pomoc i wsparcie, jakich doświadczam od początku obecnej kadencji. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Wierzę, że wspólnie możemy dokonać jeszcze wiele dobrego na rzecz naszej Alma Mater.

Za jego kadencji m.in. otwarto Centrum Medycyny Translacyjnej, powołano Centrum Transferu Technologii, oddano do użytku nowoczesne Centrum Sportu, zorganizowano pierwsze w kraju Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej dla szkolenia podyplomowego. Najważniejsze było jednak otrzymanie przez GUMed prestiżowego statusu uczelni badawczej. „Chciałbym, abyśmy stali się nie tylko doskonałą uczelnią badawczą, ale także doskonałą uczelnią dydaktyczną” – zapowiadał w swoim programie wyborczym.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała jest lekarzem, specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Przed objęciem funkcji rektora GUMed był prorektorem ds. studenckich. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (poprzedniczka GUMed) ukończył w 1996 r. Stopień naukowy doktora otrzymał w 2000 r., a doktora habilitowanego – w 2006 r. Dekadę później otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Przez całe życie zawodowe związany jest z macierzystą uczelnią – początkowo jako doktorant w I Klinice Chorób Serca, następnie od 2000 r. kolejno jako asystent i adiunkt. W 2010 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 2012 roku jest zastępcą koordynatora Klinicznego Centrum Kardiologii UCK.

W 1996 r. odbył trzymiesięczny staż kliniczny w Thorax Center Szpitala Uniwersyteckiego w Rotterdamie w ramach programu TEMPUS, a w latach 2000–2002 podoktorski staż naukowy w A.I. Virtanen Institute for Molecular Medicine Uniwersytetu Medycznego w Kuopio w Finlandii jako stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W latach 2008–2012 i 2012–2016 członek senackiej komisji ds. budżetu i finansów. Pełnił funkcję pełnomocnika rektora GUMed ds. budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

Jego główne zainteresowania naukowe i kliniczne to: choroba wieńcowa, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań, hipercholesterolemia rodzinna.

Jest członkiem Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor i współautor ponad 120 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok. 255 i 2705 pkt KBN/MNiSW.

źródło: GUMed

Dyskusja (0 komentarzy)