Aktualności
Szkoły wyższe
05 Czerwca
Źródło: UwB
Opublikowano: 2020-06-05

Prof. Robert Ciborowski rektorem UwB na drugą kadencję

Prof. dr hab. Robert Ciborowski będzie nadal rektorem Uniwersytetu w Białymstoku. Tak zdecydowało w piątek, 5 czerwca, Kolegium Elektorów największej podlaskiej uczelni.

Po raz pierwszy w historii UwB wybory odbyły się zdalnie. Prof. Ciborowski, który był jedynym kandydatem na stanowisko rektora, otrzymał 93 spośród 98 ważnie oddanych głosów.

Jak zapowiedział w swoim programie wyborczym, zasadniczym celem najbliższej kadencji będzie utrzymanie stabilności finansowej uczelni oraz pozyskiwanie dodatkowych środków na rozwój. W planach znalazło się też m.in. dodatkowe wsparcie dla pracowników o najlepszych wynikach naukowych, dalsza informatyzacja zarządzania czy zwiększenie nakładów na poprawę wyposażenia wykorzystywanego w procesie dydaktycznym, w tym na szersze wykorzystywanie nowoczesnych technologii.

Prof. dr hab. Robert Ciborowski jest ekonomistą, kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Finansów. Od początku naukowej drogi związany jest ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (1998) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2005). W roku 2017 otrzymał nominację profesorską.

Zanim w 2016 roku został rektorem UwB był przez cztery lata prorektorem ds. ekonomicznych. Pełnił też funkcję dziekana (2005–2012) oraz prodziekana (2002–2005) Wydziału Ekonomii i Zarządzania (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów).

Jego zainteresowania naukowe obejmują rozwój gospodarczy, ekonomikę innowacji i transferu technologii oraz Austriacką Szkołę Ekonomii. W swoim dorobku ma ok. 100 publikacji (w tym monografie, artykuły, podręczniki). Wypromował kilkuset magistrów i 7 doktorów.Uczestniczył – jako ekspert i zarządzający – w szeregu projektów badawczych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, związanych z rozwojem gospodarczym, innowacjami i transferem technologii.

MK, źródło: UwB

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)