Aktualności
Szkoły wyższe
27 Maja
Źródło: www.uniwersytetradom.pl
Opublikowano: 2020-05-27

Prof. Sławomir Bukowski nowym rektorem UTH w Radomiu

Prof. Sławomir Bukowski, obecny prorektor do spraw rozwoju kadry i współpracy z zagranicą, został nowym rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Radomską uczelnią kieruje w tej chwili prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. W związku z tym, że to jego druga kadencja, nie mógł wziąć udziału w tegorocznych wyborach. Kandydatów na jego następcę można było zgłaszać do 18 marca. W tym terminie pojawiły się dwa nazwiska: prof. dr. hab. Sławomira Bukowskiego i dr hab. Agnieszki Saracen, prof. UTH. Do rywalizacji między pretendentami jednak nie doszło, gdyż Rada Uczelni wydała rekomendację jedynie prof. Bukowskiemu, uznając, że tylko on „gwarantuje perspektywę zrównoważonego rozwoju uniwersytetu na najbliższe lata”. W środę 27 maja pod głosowanie poddano zatem jedynie jego kandydaturę. Uzyskał w pierwszej turze poparcie wszystkich 46 elektorów biorących udział w wyborach.

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Świętokrzyskiej (Ośrodek w Radomiu) w 1979 roku. Zaraz po nich rozpoczął pracę na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. W 1986 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2004 roku – doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W 2013 roku został profesorem.

W latach 1987–1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecznych ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu oraz koordynatorem II stopnia Centralnego Programu Badawczego. W latach 1996—2001 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów dziennych i współpracy z zagranicą na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Od 1 września 2006 roku kieruje Katedrą Biznesu i Finansów Międzynarodowych, którą utworzył. W latach 2008–2012 był dziekanem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Od 2012 roku jest prorektorem do spraw rozwoju kadry i współpracy z zagranicą.

Pracował również w przemyśle państwowym i sektorze prywatnym, jako specjalista, doradca, główny księgowy. Odbył staże naukowe w The Vienna Institute for International Economic Studies, w Austrii (1984) i w Uniwersytecie Łomonosowa w Rosji (1988) oraz menedżerski – program EMED w USA, finansowany przez USAID (1996). Wykładał na uniwersytetach w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych opublikowanych w kraju i za granicą (w tym na liście filadelfijskiej), oraz autorem i współautorem ponad 150 ekspertyz dla biznesu. Należy do European Association of Development Research and Training Institutes, International Atlantic Economic Society, American Economic Association, Society for the Study of Emerging Markets, Association for Comparative Economic Studies, Komisji Nauk Towaroznawczych Oddziału PAN w Poznaniu, Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

MK

 

Dyskusja (3 komentarze)
  • ~Remek 17.09.2020 14:33

    Jego Magnificencja ewidentnie lubi se chlapnąć,a jak chlapnie to już wszyscy wiedzą,co xD

  • ~jknml 16.09.2020 14:54

    no ładnie... https://www.facebook.com/radzik.tymon/posts/2746647075624725

  • ~fasdfdfds 28.05.2020 19:53

    Powodzenia Profesorze. Wielu ludzi pokłada w Panu nadzieje. Potrzebujemy młodej kadry, a tych zapierdziałych sowieckich profesorów juz dawno należy posłać na emeryturę. Przecież oni nawet j. angielskiego nie znają i komputera się boją, jak taki lottko ma robić naukę!