Aktualności
Szkoły wyższe
04 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-04

Prof. Stanisław Głuszek nowym rektorem UJK w Kielcach

Prof. Stanisław Głuszek zastąpi prof. Jacka Semaniaka na stanowisku rektora Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozstrzygnięcie zapadło dopiero w drugiej turze głosowania.

Pierwsze podejście do wyboru rektora w UJK odbyło się we wtorek 2 czerwca. Z trojga kandydatów nikomu nie udało się wtedy uzyskać bezwzględnej większości głosów. Najwięcej – 39 – otrzymał prof. Stanisław Głuszek, prorektor ds. medycznych. Do drugiej tury przeszedł też prof. Michał Arabski – prorektor ds. nauki, na którego zagłosowało 31 elektorów. Z walki o fotel rektora odpadła prof. Barbara Gawdzik, dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, która dostała 30 głosów.

W przeprowadzonej w czwartek 4 czerwca drugiej turze głosy rozłożyły się podobnie. Wśród 100 elektorów (wszystkie głosy ważne) prof. Stanisław Głuszek uzyskał poparcie 58 z nich i w kadencji 2020–2024 będzie nowym rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek ur. się w 1954 roku w Bodzentynie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Łodzi. W 1981 r. uzyskał stopień doktora, a w 1997 r. – doktora habilitowanego. W 2003 roku otrzymał nominację profesorską.

Od 2016 roku jest prorektorem ds. medycznych UJK. W latach 2007–2016 był dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu (przemianowanego później na Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu), a wcześniej m.in. dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie UJK). Do ubiegłego roku, przez 18 lat, kierował Zakładem Pielęgniarstwa Klinicznego i Społecznego Instytutu Kształcenia Medycznego, później przekształconym w Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Był ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Kielcach, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urazowej Szpitala Miejskiego w Kielcach. Nadal pełni funkcję kierownika (wcześniej ordynatora) Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Tematyka jego zainteresowań naukowych obejmuje: chirurgię onkologiczną, nowotworów jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby; problematykę ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki; patologię chirurgiczną układu pokarmowego; chirurgię endokrynologiczną (tarczyca i nadnercza); leczenie otyłości (bariatria), zespół metaboliczny, obesitologię, problematykę żywienia pozajelitowego i dojelitowego; chirurgię laparoskopową i genetykę medyczną.

Jest członkiem Polskiej Grupy Badań nad Rakiem Jelita Grubego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie, inspiratorem i jednym z głównych badaczy epidemiologii i determinacji genetycznej zapaleń i raka trzustki, koordynuje także badania dotyczące zespołu metabolicznego oraz problematyki klinicznej leczenia otyłości.

Jest autorem bądź współautorem blisko 400 publikacji naukowych, redaktorem 20 monografii z zakresu chirurgii, problematyki etyki i filozofii medycyny oraz organizacji kształcenia medycznego. Publikacje naukowe indeksowane w bazie Web of Science: 210, PUBMED: 113. Liczba cytowań publikacji w bazie Web of Science: 1860, bez autocytowań: 1780. IF = 168,8, Indeks H = 13.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)