Aktualności
Szkoły wyższe
29 Kwietnia
Źródło: URz
Opublikowano: 2020-04-29

Prof. Sylwester Czopek nadal rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Sylwester Czopek, obecny rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, będzie kierował uczelnią przez kolejne cztery lata. Wybory odbyły się w środę 29 kwietnia.

Prof. Czopek stoi na czele podkarpackiej uczelni już od grudnia 2015 roku, kiedy to najpierw przejął stery od prof. Aleksandra Bobko, który w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat senatora, a kilka miesięcy później wygrał wybory. Teraz z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Głosowanie przeprowadzono zdalnie. Wśród 132 elektorów za kandydaturą prof. Czopka (jedynego pretendenta do fotela rektora) opowiedziało się 127 osób, jedna była przeciwko, a cztery się wstrzymały.

Prof. dr hab. Sylwester Czopek jest archeologiem, specjalistą od epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1981). Doktorat obronił w 1989 roku w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie. W 1996 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 roku został profesorem. Ze stolicą Podkarpacia związany jest od 1981 roku, kiedy rozpoczął pracę w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Był jego dyrektorem w latach 1991–2008. W 1997 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), gdzie współtworzył Instytut Archeologii (kierował nim w latach 2001–2008). W latach 2008–2012 był dziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego, a przez kolejne cztery lata – prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W 2015 roku został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Zasiada w Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, gdzie sprawował funkcje przewodniczącego Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza oraz Zespołu ds. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W latach 2012–2015 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

Odkrywca i badacz wielu stanowisk archeologicznych w południowo-wschodniej Polsce. Jest autorem i współautorem 230 publikacji naukowych (w tym 13 książek/monografii).

MK, Maciej Ulita, źródło: URz

Dyskusja (0 komentarzy)