Aktualności
Szkoły wyższe
25 Maja
Źródło: www.teofil-jesionowski.pl
Opublikowano: 2020-05-25

Prof. Teofil Jesionowski rektorem Politechniki Poznańskiej na kadencję 2020–2024

Prof. Teofil Jesionowski będzie od 1 września nowym rektorem Politechniki Poznańskiej. Zastąpi na tym stanowisku prof. Tomasza Łodygowskiego, który kierował uczelnią od 2012 roku.

Wybory w Politechnice Poznańskiej odbyły się w poniedziałek 25 maja. O fotel ubiegało się trzech kandydatów: prof. Olaf Ciszak – dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej PP, prof. Teofil Jesionowski – prorektor ds. edukacji ustawicznej PP i prof. Tomasz Mróz z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PP. W głosowaniu wzięło udział 99 elektorów. Zdecydowana większość z nich (80) opowiedziała się za prof. Jesionowskim, prof. Mróz otrzymał 12 głosów, a prof. Ciszak – 5. Oddano dwa głosy nieważne.  

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski jest absolwentem Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (1995). W 1999 roku uzyskał na tym wydziale stopień doktora, a w 2008 – doktora habilitowanego. W 2013 roku został profesorem. Od samego początku kariery zawodowej związany z poznańską uczelnią. W mijającej kadencji pełni funkcję prorektora ds. edukacji ustawicznej. Wcześniej był prodziekanem ds. studenckich i ogólnych oraz ds. nauki Wydziału Technologii Chemicznej. Kieruje Zakładem Technologii Chemicznej (od 2010 r.).

Jako lider bądź główny wykonawca realizował projekty i granty badawczo-rozwojowe dotyczące m.in: zaawansowanych funkcjonalnych materiałów hybrydowych krzemionka-lignina, nowych funkcjonalnych komponentów wytwarzanych na bazie surowców odnawialnych do materiałów ściernych oraz funkcjonalnych matryc nieorganicznych metodami in situ oraz przez neutralizację odpadowych ścieków zawierających wanadany. W swoim dorobku ma 432 publikacje naukowe, w tym 380 indeksowanych przez Thomson Reuters JCR, a ponadto 21 rozdziałów w monografiach. Jest autorem 30 patentów i 8 wdrożonych technologii. Indeks Hirscha=39.

Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Zasiada w Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Był członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – MNiSW (2012–2018). Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

MK, źródło: www.teofil-jesionowski.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)