Aktualności
Szkoły wyższe
09 Lipca
Źródło: www.tu.kielce.pl
Opublikowano: 2020-07-09

Prof. Zbigniew Koruba pokieruje Politechniką Świętokrzyską

Prof. Zbigniew Koruba został wybrany na rektora Politechniki Świętokrzyskiej w kadencji 2020–2024. Zastąpi prof. Wiesława Trąmpczyńskiego, który kieruje uczelnią od ośmiu lat. 

Wybory na Politechnice Świętokrzyskiej odbyły się w czwartek 9 lipca. Startowało w nich troje kandydatów. Do wyłonienia nowego rektora konieczne były dwie tury. W pierwszej odpadła prof. Lidia Dąbek, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. W decydującym głosowaniu prof. Zbigniewa Korubę, prorektora do spaw badań naukowych i kontaktów z przemysłem, poparło 40 elektorów, zaś jego konkurenta prof. Pawła Łaskiego z Katedry Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn, dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach – 27. Cztery głosy głosy były nieważne.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba ur. się w 1957 roku w Trzebnicy. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Kijowskiego Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1982 roku. W 1990 roku obronił rozprawę doktorską (dyscyplina automatyka i robotyka; specjalności: identyfikacja i sterowanie), w 2001 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego (dyscyplina mechanika; specjalności: dynamika układów materialnych, sterowanie obiektów latających, optymalizacja układów mechanicznych, symulacje komputerowe), a w 2010 roku został profesorem nauk technicznych.

Z Politechniką Świętokrzyską związany jest od 1984 roku. W obecnej kadencji pełni funkcję prorektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem. Wcześniej przez cztery lata był dziekanem Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. Od 2006 roku kieruje Katedrą Technik Komputerowych i Uzbrojenia.

Specjalizuje się m.in. w dynamice układów materialnych, metodach komputerowych i sterowaniu obiektami latającymi. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół analizy dynamiki i sterowania układów mechanicznych (samonaprowadzanych pocisków rakietowych, kierowanych bomb lotniczych, bezzałogowych obiektów latających itp.), systemów naprowadzania broni precyzyjnego rażenia, symulacji komputerowych ruchu obiektów latających, badań żyroskopów jako układów napędowych w optycznych koordynatorach celu wybranych rodzajów broni precyzyjnego rażenia, badań teoretyczno-eksperymentalnych dynamiki i nawigacji dronoidów.

W swoim dorobku naukowym posiada ponad 250 publikacji naukowych (w tym ponad 25 z tzw. listy filadelfijskiej), jest autorem lub współautorem 5 monografii, 2 podręczników i 4 skryptów (indeks Hirsha = 10).

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Komitetu Ekspertów ds. innowacji i wdrożeń „MESKO” i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Kielcach. Pełni rolę eksperta ds. mechatroniki w Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jest członkiem Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN. Od 2017 roku zasiada w Radzie Naukowo-Programowej Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność, w skład którego wchodzą: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny w Radomiu, Politechnika Świętokrzyska, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademia Morska w Szczecinie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)