Aktualności
Szkoły wyższe
22 Kwietnia
Źródło: www.am.szczecin.pl
Opublikowano: 2020-04-22

Reelekcja rektora Akademii Morskiej w Szczecinie

Dr hab. inż. kpt ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, przez kolejne cztery lata będzie pełnił funkcję rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wybory w AMS odbyły się w środę 22 kwietnia. Głosowanie odbyło się zdalnie – z użyciem bezpiecznego i testowanego wcześniej systemu głosowania elektronicznego. Urzędujący rektor był jedynym kandydatem.

Prof. Wojciech Ślączka ur. się 18 lipca 1970 roku. Z Akademią Morską w Szczecinie związany jest od początku swojej kariery naukowej. Pracę na uczelni rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów na Wydziale Nawigacyjnym. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora. W latach 2005–2012 był prorektorem ds. morskich. Przez kolejne cztery lata pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nawigacji Morskiej Wydziału Nawigacyjnego. Od 2013 kierował utworzonym przez siebie Centrum Naukowo-Badawczym Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków. Po restrukturyzacji uczelni z Centrum wyodrębniono Katedrę Ratownictwa i Zarządzania Ryzykiem, na której czele stanął w ubiegłym roku. Równolegle do pracy na uczelni pływał, najpierw jako oficer, a następnie kapitan żeglugi wielkiej (od 2004 roku), na statkach handlowych.

W 2016 roku został rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie. W czasie jego pierwszej kadencji rozpoczęto budowę Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (oddanie w 2022 r.), oddano do użytku nową siedzibę Wydziału Mechanicznego, rozpoczął działalność Morski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Jego zainteresowania naukowe obejmują modelowanie symulacyjne ruchu statku oraz modelowanie ryzyka w transporcie morskim. Jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka i metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim. Efekty swoich badań wykorzystywał w licznych projektach naukowo-badawczych, dotyczących inżynierii ruchu morskiego. Szereg z nich zostało wykorzystanych do projektowania akwenów portowych, dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych oraz podczas definiowania parametrów techniczno-eksploatacyjnych statków. Jednym z jego osiągnięć jest zastosowanie teorii ryzyka w modelowaniu akwenu portowego do optymalizacji falochronu osłonowego terminalu LNG w Świnoujściu.

Jest wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji dla innowacyjnych technologii morskich oraz członkiem Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Należy do Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności oraz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Jest członkiem Członek PIANC – the world Association for Waterborne Transport Infrastructure oraz Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)