Aktualności
Szkoły wyższe
06 Maja
Źródło: www.pwszchelm.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-06

Reelekcja rektora PWSZ w Chełmie

Prof. Arkadiusz Tofil został ponownie wybrany na stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Głosowanie odbyło się 30 kwietnia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Prof. Tofil był jedynym kandydatem do fotela rektora na kadencję 2020–2024. W elektronicznym głosowaniu elektorów otrzymał komplet dziewięciu głosów. Będzie to już jego druga kadencja na stanowisku rektora PWSZ w Chełmie. Wcześniej, w latach 2008–2016, był prorektorem ds. rozwoju i współpracy z zagranicą.

Dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, gdzie w 2000 roku ukończył studia z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Tam też się doktoryzował (2008, wyróżnienie za pracę ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwiórowego metalowych prętów okrągłych”) oraz uzyskał  stopień naukowy doktora habilitowanego (2017).

W 2002 rozpoczął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Był najpierw asystentem, a następnie docentem w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Od 2017 r. jest profesorem PWSZ. Równolegle od października 2008 był zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku – na stanowisku profesora Politechniki Lubelskiej w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej.

Specjalizuje się w budowie i eksploatacji maszyn. Prace badawczo-naukowe realizuje w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi obróbki plastycznej metali, głównie technologii walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) oraz procesów kucia, jak również obróbki skrawaniem. Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji, 2 monografii i 8 patentów. Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne II stopnia, Brązowym Krzyżem Zasługi, kilkukrotnie nagrodami rektora PWSZ w Chełmie za działalność organizatorską na rzecz uczelni oraz nagrodami rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej. W lutym 2014 r. został powołany do składu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra ds. transportu. Od 2002 roku jest członkiem Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.

MK, źródło: PWSZ

Dyskusja (0 komentarzy)