Aktualności
Szkoły wyższe
25 Maja
Źródło: PWSZ w Nysie
Opublikowano: 2020-05-25

Reelekcja rektora PWSZ w Nysie

Prof. Przemysław Malinowski został wybrany na drugą kadencję na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory odbyły się w poniedziałek 25 maja. Za urzędującym rektorem opowiedziało się 44 z 45 elektorów.

Dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie, jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W 1997 roku ukończył studia magisterskie na kierunku technologia chemiczna, specjalność chemia techniczna. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2001 r. Po ukończeniu studiów doktoranckich do 2003 r. pracował w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej.

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie związał się w 2003 r., gdzie został zatrudniony w Studium Nauk Podstawowych na stanowisku wykładowcy. Od 2007 r. kontynuował zatrudnienie w SNP na stanowisku starszego wykładowcy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w 2011 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Przez dwie kadencje (2006–2008 i 2008–2012) pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyki. Ponadto był rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studenckich oraz pełnomocnikiem rektora ds. badań naukowych. Funkcję rektora PWSZ w Nysie objął 1 września 2016 roku.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką technologii wytwarzania nawozów mineralnych oraz zagospodarowaniem odpadów z różnych gałęzi gospodarki. Jest współautorem ponad 70 publikacji naukowych oraz ponad 50 prac naukowych niepublikowanych (raporty i sprawozdania dotyczące realizacji prac badawczych). Od 1995 r. stale uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych na zlecenie kontrahentów przemysłowych m.in. Alwernia SA, Anwil SA, poszczególne spółki Grupy Azoty; ThyssenKrupp GmbH (Niemcy), Vale Fertilizantes S/A (Brazylia). Bierze udział w projektach badawczych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych, realizowanych w wiodących w zakresie technologii nawozów jednostkach naukowych, takich jak Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Za pracę naukową był wielokrotnie wyróżniany nagrodami uczelnianymi, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz fundowanymi przez zakłady przemysłowe.

W latach 2014–2018 zaangażował się w tworzenie Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju Grupy Azoty SA oraz związane z tym prace w obszarze technologii nawozów.

W latach 2015–2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów. Od 2019 r. jest członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady działającej przy Ministerstwie Rozwoju. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

źródło: PWSZ w Nysie

Dyskusja (0 komentarzy)