Aktualności
Szkoły wyższe
20 Maja
Źródło: www.ukw.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-20

Reelekcja rektora UKW w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Jacek Woźny będzie rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w kadencji 2020–2024. Wybory odbyły się we wtorek 19 maja.

Z powodu pandemii koronawirusa głosowanie przeprowadzono w trybie online. Do rywalizacji z urzędującym rektorem, prof. Jackiem Woźnym, stanął dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW prof. Bernard Mendlik. Kolegium Elektorów stosunkiem głosów 78:39 opowiedziało się za kandydaturą tego pierwszego.

Podczas tegorocznej kampanii prof. Woźny dużo uwagi poświęcił kwestii podnoszenia wynagrodzeń pracowników uczelni. Deklarował „poprawę i stabilizację warunków pracy we wszystkich jednostkach UKW”, wzrost zarobków pracowników naukowych przyczyniających się do wzrostu prestiżu uczelni, ale też pracowników naukowych, technicznych czy pracujących w uczelnianej bibliotece. Zapowiedział także wzbogacenie oferty uniwersytetu o nowe kierunki o profilu medycznym, jak podstawy radioterapii i diagnostyki medycznej obrazowej, fizjoterapię i pielęgniarstwo. Obiecywał zwiększenie liczby nagród rektora dla najlepszych studentów i absolwentów.

Prof. Jacek Woźny ma 58 lat. Związany jest z bydgoską uczelnią od 1989 roku. Pełnił w tym czasie wiele funkcji administracyjnych, w tym prodziekana i dziekana Wydziału Humanistycznego oraz prorektora ds. dydaktycznych Akademii Bydgoskiej. W 2016 roku został rektorem uczelni.

Jest archeologiem i historykiem. Zajmuje się archeologią pradziejową i historyczną ziem polskich, wierzeniami religijnymi i symboliką społeczeństw archaicznych, archeologią regionu kujawsko-pomorskiego, archeologią militarną. Studia archeologiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1987 r., doktorat (1994) i habilitację (2000) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskał w 2010 r.

Jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym ośmiu monografii, sześciu prac zbiorowych pod redakcją naukową, jednego podręcznika i około 130 artykułów, recenzji i polemik, a także 44 haseł encyklopedycznych. Prowadził wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowiskach w Bydgoszczy-Pałczu, Smolnikach, Starym Mieście w Bydgoszczy, które obejmowały gród, zamek, mennicę.

MK, źródło: UKW, bydgoszcz.wyborcza.pl

Dyskusja (0 komentarzy)