Aktualności
Szkoły wyższe
23 Czerwca
Źródło: arch. prywatne
Opublikowano: 2020-06-23

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma nowego rektora

Prof. Stanisław Mazur, obecny dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, został wybrany na rektora tej uczelni w kadencji 2020–2024. Zastąpi prof. Andrzeja Chochoła, sprawującego tę funkcję od 2012 roku.

Wybory na UEK odbyły się w poniedziałek 22 czerwca. W głosowaniu elektronicznym wzięło udział 298 elektorów. Nowego rektora wybierano z dwójki kandydatów. Największym poparciem cieszył się prof. Stanisław Mazur, na którego oddano 170 głosów. Za jego kontrkandydatem – prof. Mariuszem Andrzejewskim, dziekanem Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK – opowiedziało się 125 osób. Trzy głosy były nieważne.

Stanisław Mazur, prof. UEK, jest doktorem habilitowanym z zakresu nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Pełni funkcję dziekana Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od ubiegłego roku kieruje Katedrą Polityk Publicznych.

Urodził się w 1969 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku nauki polityczne. W latach 1996–1997 kierował Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie (poprzedniczka Uniwersytetu Ekonomicznego). Przez kolejnych siedem lat był dyrektorem Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008–2009 stał na czele Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”.

Był członkiem Komitetu Sterującego projektu „Zarządzanie strategiczne rozwojem – doskonalenie jakości zarządzania strategiczne w Polsce” (2010–2012). Zasiadał w Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej (2008–2012). Był także członkiem Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów (2009–2016), a także Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021–2027.

Brał udział, jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu analizy polityk publicznych, jakości rządzenia, zarządzania strategicznego, organizacyjnego uczenia się. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych oraz 130 ekspertyz. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół problematyki polityki publicznej, zarządzania i współzarządzania publicznego oraz zarządzania wiedzą w administracji publicznej.

MK, źródło: UEK

 

Dyskusja (0 komentarzy)