Aktualności
Szkoły wyższe
28 Maja
Fot. Julia Agnieszka Szymala
Opublikowano: 2020-05-28

Uniwersytet Śląski ma nowego rektora

Prof. Ryszard Koziołek będzie nowym rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Kowalczyka, który kierował uczelnią od 2016 roku.

Wybory odbyły się w czwartek 28 maja. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią przeprowadzono je drogą elektroniczną. O fotel rektora ubiegało się trzech kandydatów: prof. dr Zbigniew Jan Celiński  z Uniwersytetu Kolorado w Stanach Zjednoczonych, prof. dr hab. Karol Kołodziej z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek z Wydziału Humanistycznego. Decyzją Elektorów od 1 września 2020 roku obowiązki rektora uczelni sprawować będzie ten ostatni.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek jest literaturoznawcą i eseistą. Urodził się w 1966 roku w Bielsku-Białej. Od ponad 30 lat związany jest z Uniwersytetem Śląskim, gdzie w 1991 roku ukończył studia na Wydziale Filologicznym, a następnie w 1997 roku uzyskał stopień doktora, zaś w 2010 – doktora habilitowanego. W 2016 roku został profesorem. Od 1997 roku pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. Od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, a od 2012 – prorektora ds. kształcenia i studentów.

Jego zainteresowania dotyczą teorii i interpretacji prozy nowoczesnej, historii i poetyki polskiej powieści historycznej, studiów nad twórczością Teodora Parnickiego i Henryka Sienkiewicza, społecznej funkcji nauki o literaturze.

Sprawując funkcje administracyjne, podejmował działania na rzecz doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i wspierania ich rozwoju, a także wdrożenia i rozwijania elektronicznych narzędzi wspomagających proces kształcenia. Jest autorem koncepcji i dyrektorem generalnym Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE – jednego z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i Europie.

Jest także laureatem licznych nagród – w 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Eseistyka” za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”, w 2016 roku jego książka „Dobrze się myśli literaturą” została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim, a rok później odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Zasiadał również w jury czterech kolejnych edycji Nagrody Literackiej Nike, a w 2015 roku pełnił obowiązki przewodniczącego tego jury.

Należy do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Jest zastępcą prezesa Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego. Zasiada w jury Festiwalu Dramaturgicznego Strefy Kontaktu. Był uczestnikiem (jako gość i współprowadzący) czterech edycji festiwalu literatury Conrad Festival w Krakowie (2012–2015). Jako pierwszy Polak został zaproszony do wygłoszenia „The Annual Conrad Lecture” w 2019 r.).

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)