Aktualności
Szkoły wyższe
17 Lipca
Źródło: Facebook
Opublikowano: 2020-07-17

Wybrano nowego rektora PWSZ w Raciborzu

Dr Paweł Strózik będzie od września nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Zastąpi na tym stanowisku prof. Ewę Stachurę, która kierowała uczelnią od 2015 roku. 

Wybory w PWSZ w Raciborzu odbyły się w piątek 17 lipca. Jeszcze przed ogłoszeniem kalendarza wyborczego chęć ubiegania się o fotel rektora zgłaszał były prorektor ds. dydaktyki i studentów dr Paweł Strózik. Został za to skrytykowany przez obecną rektor Ewę Stachurę, która przedwczesny start jego kampanii wyborczej nazwała pogwałceniem przepisów prawa oraz etyki zawodowej nauczyciela akademickiego. Ostatecznie Strózik został zarejestrowany jako kandydat, a jego konkurentem w wyborach miał być dr hab. Jarosław Cholewa. Ten jednak w przeddzień głosowania zrezygnował ze startu. „Wobec wątpliwości wokół sposobu, w jaki prowadzone są procedury wyborcze i wątpliwej interpretacji norm prawnych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, a także oszczerczej i kłamliwej kampanii prowadzonej w stosunku do mojej osoby, podjąłem decyzję o rezygnacji z ubiegania się o funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Jako nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem, doświadczeniem zdobytym na wiodących uczelniach w Polsce i na świecie oraz znaczącym dorobkiem naukowym, proponowałem rozwój oparty na dążeniu do poszanowania uniwersyteckich wartości i tradycji akademickich, zmierzający do umacniania pozycji PWSZ w regionie” – napisał w oświadczeniu.

W tej sytuacji elektorzy udzielili poparcia jedynemu kandydatowi – dr. Pawłowi Struzikowi. W trybie zdalnym zagłosowało na niego 11 osób, czyli wszystkie biorące udział w wyborach. Został czwartym rektorem PWSZ w Raciborzu, po prof. Joachimie Raczku (2001–2007), prof. Michale Szepelawym (2007–2015) i prof. Ewie Stachurze (2015–2020).

Dr Paweł Strózik ur. się w 1970 roku w Wieluniu. W 1994 roku ukończył germanistykę na Uniwersytecie Łódzkim. W 2007 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego obronił rozprawę doktorską („Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann”). Był stypendystą Programu Tempus (University of Sheffield, Justus Liebieg-Univeristät w Gießen).

Pracę w Raciborzu rozpoczął w 1993 roku jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, w którym od 1998 roku kierował Sekcją Języka Niemieckiego. W 2001 r. został wpisany do ewidencji egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uczestniczył – w funkcji eksperta CKE – w pracach zespołu autorskiego przygotowującego materiały pilotażowe do matury z języka niemieckiego i współpracował z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie, prowadząc szkolenia egzaminatorów, przygotowując zestawy maturalne czy recenzując proponowane zadania.

W 2003 roku został nauczycielem akademickim/lektorem w PWSZ. Od 2005 r. pracuje w Zakładzie Filologii Germańskiej Instytutu Neofilologii.W latach 2005–2015 był wicedyrektorem tego instytutu. Wcześniej brał aktywny udział w pracach nad koncepcją kształcenia i treściami programowymi kierunku filologia; dokument ten był załącznikiem do wniosku do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o nadanie PWSZ w Raciborzu uprawnień do prowadzenia kierunku kształcenia filologia ze specjalnościami: filologia angielska, filologia czeska, filologia germańska i filologia rosyjska. W latach 2015–2019 pełnił funkcję prorektora do spraw dydaktyki i studentów PWSZ w Raciborzu.

Jest członkiem Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa w Łubowicach oraz Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy prezydencie Raciborza.

Nadzorował pilotażowy projekt praktyk w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. Kieruje Zintegrowanym Programem PWSZ w Raciborzu, w ramach którego na rozwój kompetencji miękkich kadry i studentów, a także na rozbudowę infrastruktury uczelni przeznaczono 6 mln zł. Projekt przewiduje m.in. informatyzację uczelni, w tym wdrożenie centralnego systemu informatycznego w formie multifunkcjonalnej platformy do obsługi kluczowych obszarów działalności placówki.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu powstała w 2002 roku. W skład struktury organizacyjnej uczelni wchodzi obecnie sześć instytutów: Architektury (architektura, edukacja artystyczna), Techniki (automatyka i robotyka), Studiów Społecznych (administracja, bezpieczeństwo państwa), Studiów Edukacyjnych (kierunek pedagogika: edukacja elementarna, pedagogika resocjalizacyjna), Neofilologii (język angielski, niemiecki, czeski, filologia), Kultury Fizycznej i Zdrowia (wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)