Aktualności
Szkoły wyższe
06 Maja
Źródło: www.aps.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-06

Zmiana rektora w APS

Prof. Barbara Marcinkowska, obecna prorektor ds. kształcenia, została wybrana jednogłośnie na rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Jej kandydatura była jedyną zgłoszoną do wyborów na kadencję 2020–2024. 

Głosowanie odbyło się w środę 6 maja. Przeprowadzono je z wykorzystaniem aplikacji „Ankieter”. Uprawnionych do głosowania było 50 elektorów i wszyscy opowiedzieli się za kandydaturą prof. Barbary Marcinkowskiej. W fotelu rektora zastąpi prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego, który nie mógł ubiegać się o reelekcję z racji ustawowego limitu wieku. Jest pierwszą kobietą po założycielce uczelni – Marii Grzegorzewskiej – która będzie zarządzać Akademią.

– Z naszej misji wynika zobowiązanie do prowadzenia prac badawczych oraz kształcenia wysokospecjalistycznych kadr. Obie te ścieżki – nauka i dydaktyka – jako realizacja służby społecznej są równoważne i odzwierciedlają specyfikę Akademii (…) Nie będę składała obietnic, ale chcę się zobowiązać do przedkładania dobra uczelni ponad wszystko inne, do transparentności zarządzania i otwartości na każdy pomysł, który przysłuży się uczelni – mówiła w przedwyborczym wystąpieniu.

Dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (poprzedniczka Akademii Pedagogiki Specjalnej) w 1991 roku. Cztery lata później na podstawie pracy „Potrzeby zawodowe i poczucie kontroli nauczycielek klas I–III szkół podstawowych dla lekko upośledzonych umysłowo i szkół ogólnodostępnych (studium porównawcze)” obroniła doktorat, a w 2014 habilitowała się w dziedzinie nauk społecznych.

Zawodowo związana jest z Zakładem Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Specjalnej macierzystej uczelni. W latach 2016–2020 pełniła funkcję prorektor do spraw kształcenia, a wcześniej – w latach 2012–2016 – prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Jej zainteresowania naukowe obejmują: rozpoznawanie możliwości i ograniczeń osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; komunikację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – diagnozę i wspieranie rozwoju; rehabilitację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; wspieranie nauczycieli w wypełnianiu zadań wynikających z kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych.

Akademia Pedagogiki Specjalnej została założona w 1922 roku przez obecną patronkę uczelni Marię Grzegorzewską jeszcze pod nazwą Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. W 1970 roku został on przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej, a sześć lat później, już jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, uzyskał uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim. Pod szyldem APS działa od 2000 roku. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci dziś około 6 tys. osób.

MK, źródło: APS

Dyskusja (0 komentarzy)