Aktualności
Szkoły wyższe
29 Czerwca
Źródło: www.ath.bielsko.pl
Opublikowano: 2020-06-29

Zmiana rektora w ATH w Bielsku-Białej

Prof. Jacek Nowakowski, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, został nowym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Zastąpi prof. Jarosława Janickiego, który kieruje uczelnią od 2016 roku.

Wybory w ATH odbyły się w poniedziałek 29 czerwca. O fotel rektora ubiegało się dwóch kandydatów. W głosowaniu wzięło udział 59 z 60 uprawnionych elektorów. Zdecydowana większość, bo 45 osób, poparło dr. hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH. Za jego kontrkandydatem, dr. hab. n. med. Rafałem Boińskim, prof. ATH, opowiedziało się 14 elektorów.

Za najważniejsze cele w kadencji 2020–2024 uznał w swoim programie wyborczym zapewnienie ATH odpowiedniej liczby studentów , gwarantującej utrzymanie zatrudnienia pracowników, zatrudnianie młodych pracowników naukowych, uzyskanie przez dyscypliny naukowe co najmniej kategorii B+, demokratyzację działalności uczelni oraz rozbudowę infrastruktury badawczej i dydaktycznej.

Dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, ukończył Wydział Budowy Maszyn bielskiej filii Politechniki Łódzkiej (przekształconej w 2001 r. w ATH). W 1998 roku uzyskał stopień doktora („Analiza modelowa i doświadczalna zjawisk dynamicznych w układzie dolotowym silnika ZI z wtryskiem paliwa”), a w 2007 – doktora habilitowanego („Model cyklu roboczego silnika o zapłonie samoczynnym i jego zastosowanie do doboru parametrów regulacyjnych”). W 1984 roku rozpoczął pracę w Instytucie Technologiczno-Samochodowym filii PŁ w Bielsku Białej. Obecnie jest zatrudniony w Zakładzie Silników Spalinowych w Katedrze Silników Spalinowych i Pojazdów ATH. Pełni funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. Wcześniej, w latach 2008–2016, był pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia

Specjalizuje się w systemach doładowania silników spalinowych, badaniach procesów spalania w silnikach o zapłonie iskrowym i samoczynnym, analizie parametrów spalania w rzeczywistych procesach silnikowych, modelowaniu cyklu roboczego silników spalinowych, modelowaniu zjawisk termo-chemicznych w katalizatorach spalin, modelowaniu zjawisk w układach dolotowych silników spalinowych oraz doborze parametrów regulacyjnych silników ZS.

Brał udział w 11 projektach badawczych MNiSW,  KBN, NCBR, z których dwoma kierował. Należy do Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. W latach 2015–2016 był koordynatorem Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)