Aktualności
Szkoły wyższe
24 Czerwca
Źródło: KPSW
Opublikowano: 2020-06-24

Zmiana rektora w KPSW w Jeleniej Górze

Dr Wioletta Palczewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, została nowym rektorem jeleniogórskiej uczelni. Zastąpi prof. Mariana Ursela, który kieruje uczelnią od 2015 roku.

Wybory rektora KPSW odbyły się w środę 24 czerwca. Przeprowadzono je w formule zdalnej, za pomocą systemu Głosuj24. O fotel rektora ubiegało się dwoje kandydatów. Bezwzględną większość głosów Kolegium Elektorów KPSW uzyskała dr n. med. Wioletta Palczewska, pokonując prorektora uczelni, dr. inż. Tadeusza Lewandowskiego. W swoim programie wyborczym zapowiedziała m.in. realizację badań naukowych w partnerstwie ze środowiskiem biznesowym i gospodarczym, dążenie do zwiększenia liczby studentów z zagranicy o 10%, rozwój bazy dydaktyczno-naukowej oraz opracowanie programu tutorskiego.

Dr n. med. Wioletta Palczewska jUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich) we Wrocławiu. Tam też w obroniła doktorat („Analiza czynników ryzyka miażdżycy wśród studentów uczelni medycznych”). W latach 1991–2000 pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkół Medycznych w Jeleniej Górze. Była też wykładowcą w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze. Od 20 lat związana jest z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą. Najpierw na stanowisku wykładowcy, a obecnie starszego adiunkta. Od  do Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, gdzie studenci ćwiczą procedury pielęgniarskie.

W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące ratownictwa medycznego i stanów zagrożenia życia. Na swoim koncie ma kilkanaście publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Tworzy autorskie programy w zakresie innowacyjności w nauczaniu. Jest instruktorem Europejskiej Rady Resuscytacji, instruktorem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, egzaminatorem OSCE, a także tutorem pierwszego stopnia. Odbyła osiem staży zagranicznych w Hiszpanii, we Włoszech, w Portugalii, na Ukrainie, w Niemczech.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze powstała w 1998 roku jako Kolegium Karkonoskie. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 10 lat. Uczelnia prowadzi studia licencjackie na kierunkach: dietetyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia (angielska i germańska), fizjoterapia, pedagogika, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz edukacja techniczno-informatyczna (inżynierskie). Uruchomiono również studia II stopnia (magisterskie) na dwóch kierunkach: fizjoterapii oraz pielęgniarstwie.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)