Aktualności
Szkoły wyższe
04 Maja
Źródło: Facebook/MUP
Opublikowano: 2020-05-04

Zmiana rektora w Małopolskiej Uczelni Państwowej

Dr Sonia Grychtoł, obecna prorektor ds. studentów, od 1 września obejmie stanowisko rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Zastąpi prof. dr. hab. Witolda Stankowskiego, który kierował uczelnią od 2012 roku.

Wybory w MUP na kadencję 2020–2024 odbyły się w poniedziałek 4 maja. Dr Sonia Grychtoł była jedyną kandydatką. Z oświęcimską uczelnią związana jest od października 2014 roku, początkowo jako nauczyciel akademicki, a od 2015 r. jako  dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa. W 2016 roku została prorektorem ds. studentów.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Pielęgniarstwa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Ukończyła także studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania placówkami ochrony zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Jest specjalistką z zakresu medycyny społecznej.

Przez wiele lat wykładała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Była dyrektorem ds. medycznych i rozwoju firmy „Helimed” Imaging w Katowicach. Kierowała działem metodyczno-organizacyjnym Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Pełniła także funkcję inspektora ds. medycznych w Wydziale Zdrowia i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice. Pracowała również w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach.

W działalności naukowo-badawczej koncentruje się m.in. na społecznych i psychologicznych aspektach uwarunkowań zdrowotnych człowieka, modyfikacji zachowań zdrowotnych odnośnie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, przewlekłej niewydolności nerek w aspekcie zachowań zdrowotnych i adaptacji człowieka w chorobie przewlekłej, zespole Turnera i społeczno-psychologicznych skutkach choroby, współczesnych problemach społeczno-psychologicznych zawodów medycznych, realizacji programów promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki zachorowań oraz nowych wyzwaniach zdrowotnych dla zdrowia publicznego (zdrowie środowiskowe).

Brała udział w realizowanym przez ŚUM projekcie Leonardo „E-learning in community care”, gdzie była odpowiedzialna za dział: „Family-related health problems and the classification of the essential risk factors”. Jest autorką 40 publikacji i 2 rozdziałów w podręcznikach. Publikowała m.in. w czasopismach: Zdrowie Publiczne, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowskiej, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Jurnal Ecology Health, Nephrology, Dialysys and Transplant.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)