Aktualności
Szkoły wyższe
08 Lipca
Źródło: www.pk.edu.pl
Opublikowano: 2020-07-08

Zmiana rektora w Politechnice Krakowskiej

Prof. Andrzej Białkiewicz będzie nowym rektorem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Zastąpi prof. Jana Kaziora, który kieruje uczelnią od 2016 roku.

W wyborach, które odbyły się w środę 8 lipca (głosowano w kilkunastu turach w odstępach czasowych), urzędujący rektor nie mógł wziąć udziału, ponieważ przekroczył ustawowy limit wieku. O fotel po nim ubiegało się dwóch kandydatów. Większość 60-osobowego Uczelnianego Kolegium Elektorów opowiedziała się za prof. Andrzejem Białkiewiczem z Wydziału Architektury PK, pełniącym w ostatnich dwóch kadencjach funkcję prorektora ds. ogólnych. Zagłosowało na niego 38 osób. Jego konkurent, prof. Jerzego Sładek z Wydziału Mechanicznego PK, uzyskał poparcie 22 elektorów.

– Dziękuję całej społeczności Politechniki Krakowskiej za poparcie. Wybór na rektora to dla mnie zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Przyrzekam, że będę dalej z całym oddaniem pracował dla dobra uczelni – powiedział po wyborze rektor-elekt.

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz ur. się w 1954 r. w Czeladzi. Z Politechniką Krakowską jest związany od prawie półwiecza. Studia na Wydziale Architektury ukończył w 1978 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, którym kieruje od 2011 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1987 r. na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. Dysertacja ta stanowiła punkt wyjścia do dalszych prac naukowo-badawczych i nawiązania międzynarodowych kontaktów naukowych. W 2005 r. został doktorem habilitowanym nauk technicznych, a w 2018 r. – profesorem nauk technicznych.

Główne obszary jego zainteresowań badawczych dotyczą architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Jest autorem lub współautorem 125 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 3 monografii.

Równolegle do pracy badawczej i dydaktycznej na uczelni, prowadził działalność jako architekt, uzyskując kolejne uprawnienia i doświadczenia projektowe. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów, w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce (największa to kościół z zespołem klasztornym oo. Paulinów w Toruniu), na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji. Równie istotnym kierunkiem jego działań architektonicznych są realizacje konserwatorskie (m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie).

Należy do międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO, SKZ. Jest członkiem branżowych organizacji architektonicznych i budowlanych: SARP, MOIA, Rady Naukowej Galicyjskiej Izby Budownictwa, a także członkiem Międzynarodowego Instytutu ds. Edukacji Inżynierów WIETE w Melbourne.

Istotnym obszarem działalności akademickiej prof. Białkiewicza jest dydaktyka (w zakresie obrazowania architektury i tworzenia jej reprezentacji, projektowania, konserwacji zabytków i historii sztuki). Jest promotorem 3 prac doktorskich, licznych dyplomów magisterskich, uczestniczy w roli recenzenta w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora. Bierze czynny udział w krajowej i międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej. Występował na ponad 70 konferencjach naukowych, m.in. w Nowym Jorku, Cottbus, Budapeszcie, Barcelonie, Florencji, Moskwie, Mexico City, Stambule, Kolonii, Quebecu, Singapurze, Xian, Bangkoku, Atenach. Doświadczenie związane z organizacją i zarządzaniem uczelnią pogłębił we współpracy z uczelniami polskimi i zagranicznymi z Włoch, Niemiec, Austrii i Rosji.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)