Aktualności
Szkoły wyższe
12 Maja
Źródło: PUSB
Opublikowano: 2020-05-12

Zmiana rektora w PUSB

Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, obecna prorektor do spraw ogólnych i rozwoju, została wybrana na rektora Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Była jedyną kandydatką na to stanowisko.

Głosowanie w trybie zdalnym odbyło się w poniedziałek 11 maja. Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan zastąpi w fotelu rektora dr. Daniela Stosa, który kierował uczelnią od 2015 roku.

Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB, ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (1998). W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Dwa lata później związała się z Państwową Uczelnią im. Stefana Batorego (wówczas Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach). Pełniła w niej liczne funkcje, m.in. pełnomocnika ds. jakości kształcenia, kierownika projektów unijnych, członka Senatu (przez trzy kadencje), prorektora ds. studenckich i dydaktyki, prorektora ds. dydaktyki i badań. Obecnie jest prorektorem ds. ogólnych i rozwoju.

Posiada w dorobku zawodowym osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne i naukowe. Wdrożyła uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia, zainicjowała i koordynowała wymianę akademicką w ramach programu Erasmus+, koordynowała implementację nowelizacji kolejnych ustaw o szkolnictwie wyższym w obszarze kształcenia, pozyskała granty unijne na liczne projekty badawcze. Od 2007 roku jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w instytucjach rządowych i samorządowych, w tym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Projektów Europejskich, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest promotorem ponad dwustu pięćdziesięciu prac licencjackich i ponad stu sześćdziesięciu magisterskich oraz promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim. Kierowała interdyscyplinarnymi projektami badawczymi, których wyniki prezentowane były na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. Jest autorką i współautorką licznych artykułów i monografii naukowych z zakresu kształcenia ustawicznego oraz edukacji zdrowotnej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)